Skip to main content

Mijlpaal: Eerste Kamer heeft wet NLQF aangenomen!

Dinsdag 25 juni is bekendgemaakt dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen. Er volgt nu nog een ondertekening door de koning en een publicatie in de Staatscourant. Dit betekent een grote stap vooruit voor het NLQF als instrument voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het inschalen van non-formele opleidingen gaat met de invoering van de wet een wettelijke taak worden. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2025.

  • De nieuwe wet geeft het NLQF een wettelijke grondslag, wat niet alleen formele opleidingen omvat, maar ook de inschaling van non-formele scholing op vrijwillige basis mogelijk maakt.
  • De vermelding van het NLQF-niveau en het daaraan gerelateerde EQF-niveau op waardedocumenten van deze formele en non-formele opleidingen.
  • Daarnaast wordt het NCP NLQF een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voor de taak van het inschalen van non-formele opleidingen, wat de onafhankelijkheid en effectiviteit verder versterkt.
  • Er komt toezicht en handhaving van het rechtmatig gebruik van NLQF-aanduidingen in lijn met het communicatieprotocol.
  • Belangrijk om te benadrukken: het NLQF is geen kwaliteitskeurmerk, maar biedt duidelijkheid en herkenning van opleidingsniveaus.

Dit wetsvoorstel is daarmee van groot belang voor de mobiliteit van werknemers en werkzoekenden en een kwalitatieve, wendbare arbeidsmarkt en bevordert een leven lang ontwikkelen.

Waarom een wet NLQF?

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen op niveau (NLQF). De nieuwe wet geeft het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) een wettelijke grondslag, wat niet alleen formele opleidingen omvat, maar ook de inschaling van non-formele scholing mogelijk maakt. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers krijgen zo beter inzicht in het niveau van een opleiding die ze willen volgen. 

Betekenis

Door de borging in de wet NLQF mogen burgers en werkgevers erop vertrouwen dat de NLQF-aanduiding van een opleiding juist is aangegeven en dat het niveau van de leeruitkomsten erkend wordt. Dit geldt zowel voor ingeschaalde opleidingen binnen Nederland als in een andere EU-lidstaat. Het betreft zowel formele als non-formele opleidingen. Dat helpt studenten en werkgevers in hun keuzes voor scholing met een passend niveau. De borging in de wet vergroot niet alleen de transparantie, maar bevordert ook in- en doorstroom op de arbeidsmarkt en daarmee de deelname aan leven lang ontwikkelen.