Skip to main content

Niveau NIMA-opleidingen makkelijker uit te leggen met NLQF

NIMA - het Nederlands Instituut voor Marketing - bestaat al ruim 50 jaar. Het is de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales. NIMA neemt examens en assessments af om het kennis- en competentieniveau van marketeers vast te stellen en helpt bedrijven bij het verbeteren van hun marketingstrategie en -organisatie. Begin 2021 liet NIMA de validiteit voor NLQF toetsen en eind 2021 zijn er al 5 kwalificaties ingeschaald in het NLQF: twee op niveau 4 en 3 op niveau 6. Baukje Hilarides, onderwijskundig accountmanager bij NIMA, vertelt waarom NIMA voor het NLQF gekozen heeft.

Baukje Hilarides

Waarom NIMA met NLQF werkt

“NIMA laat haar kwalificaties vanuit een eerdere regeling erkennen door de European Marketing Confederation (EMC); een Europese beroepsvereniging. Via NLQF wil NIMA in Nederland meer inzicht geven in de opleidingsniveaus en vergelijking met regulier onderwijs mogelijk maken. Mensen zijn meestal wel bekend met een mbo-, hbo- of wo-niveau en via NLQF is vergelijking nu mogelijk en weten mensen beter welk niveau de NIMA-opleidingen hebben en op welk niveau de NIMA Examens worden afgenomen.”

Welk effect is er voor kandidaten?

“Ik denk vooral dat de education partners die de NIMA-opleidingen verzorgen het fijn vinden dat ze een haakje hebben om duidelijk uit te leggen op welk niveau een kwalificatie wordt aangeboden. NLQF maakt dat eenvoudiger. Daarnaast vinden cursisten en potentiële werkgevers het ook prettig dat helder is dat bijvoorbeeld het NIMA B diploma qua niveau vergelijkbaar is met het bachelor-niveau. Ook het feit dat er een koppeling is met het European Qualification Framework, het EQF, is waardevol in de communicatie over de opleidingen en de waarde van de NIMA-diploma’s. Zeker omdat we het hier hebben over een internationale markt.”

Voorbereidingen validiteitsverzoek

“Bij validiteit gaat het om de organisatie. Je moet met bewijsstukken aantonen dat je organisatie goed in elkaar zit wat betreft continuïteit, kwaliteitsborging maar vooral voor examinering. Wij hebben een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over NLQF bijgewoond en een gesprek gehad met het NCP NLQF om wat meer zicht te krijgen op het aanvraagproces. We hebben wel ervaring met erkenning door de Europese beroepsvereniging. Je kunt wel verwachten dat je allerlei stukken moet overleggen zoals jaarverslagen, een organigram, verslagen van commissievergaderingen, een kopie van de verzekering: alles wat met een organisatie te maken heeft, zowel qua examenprocedure als over hoe de organisatie in elkaar steekt en hoe je processen hebt vastgelegd. In het aanvraagformulier voor de validiteitstoets staat heel duidelijk voor welke aspecten je bewijsmateriaal moet verzamelen. We hebben een lijst daarvan gemaakt en taken onderling verdeeld. Sommige stukken hebben we bijvoorbeeld geactualiseerd, andere stukken moesten we ontwikkelen. Dat ging eigenlijk heel straight forward.”

Inschaling

“De inschaling is toch wel wat anders dan de validiteit. Het gaat om een inhoudelijke stap, dat vraagt om een andere invalshoek. Het gaat om inzicht geven in de arbeidsmarktrelevantie, examinering en het niveau van de leeruitkomsten. Bij de leeruitkomsten is het heel belangrijk dat je kunt omschrijven welk niveau jij denkt dat het zou moeten zijn, maar je moet ook aangeven waarom het niet een niveau lager of een niveau hoger is. Daar moet je voorbeelden bij aanleveren. Het is handig dat je onderwijskundige kennis in huis hebt en een vakinhoudelijke expert die vak-gerelateerde voorbeelden kan aanleveren. Het inschalingsproces duurde gemiddeld drie maanden per kwalificatie.”

Tips voor partijen die kwalificaties willen inschalen in het NLQF

“Lees je goed in. Op de NLQF-site is alles te vinden over de validiteit en inschaling. Verdiep je goed in het proces. Bij inschaling gaat het o.a. om descriptoren en leeruitkomsten. Maak je die termen eigen en zoek uit wat je op welke manier moet indienen. Inschaling kost wel tijd, denk aan een aantal dagdelen per week. Daar moet je rekening mee houden. En blijf in contact met NCP NLQF voor tussentijdse feedback of je goed op weg bent. Dat voorkomt dubbel werk.”

Wat is de meerwaarde van NLQF?

“Je hebt een duidelijk verhaal richting je klanten, dat aansluit bij hun belevingswereld. Iedereen heeft regulier onderwijs doorlopen en daar kun je met NLQF aan refereren. Je kunt het niveau van je opleidingen aantonen vanuit een raamwerk dat erkend is in Nederland en dat ook in gebruik is voor het reguliere onderwijs. Je kunt laten zien dat je opleidingen in het NLQF-register staan en dat levert vertrouwen op!”