Skip to main content

Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo? Volg het webinar op 11 april!

In een live webinar op donderdag 11 april 2024 van 15.30 tot 16.30 uur gaan we in op het nut en de noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. We richten ons tijdens dit webinar op het contractonderwijs van hogescholen en roc's: alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF wordt het niveau van dit onderwijs duidelijk. Zodat studenten, werknemers, werkgevers en opleiders weten waar een diploma of certificaat voor staat: dat geeft duidelijkheid en houvast!

Duidelijkheid over niveaus

In de Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang ontwikkelen geeft het kabinet het belang aan van het versterken van leven lang ontwikkelen (LLO) om zo een bijdrage te blijven leveren aan een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt. En NLQF kan hierbij helpend zijn door duidelijkheid te geven over niveaus voor onder meer het contractonderwijs in mbo en hbo.

In het webinar vertellen we hoe dat gaat en wat de meerwaarde is.

Voorbeeld uit de praktijk: Hogeschool Utrecht

Om zeker te zijn van het niveau liet Hogeschool Utrecht al verschillende kwalificaties inschalen in het NLQF. Tijdens dit webinar gaan we in gesprek met Karin Hamers van Hogeschool Utrecht over de inschaling en wat dit heeft betekend.

Vragen

Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte voor vragen van deelnemers. Deze kunt u na aanmelding eventueel ook vooraf naar ons mailen zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Doelgroep

Dit webinar richt zich specifiek op het contractonderwijs bij mbo en hbo.

Aanmelden

Aanmelding kan online via het aanmeldformulier

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.