Skip to main content

Commissie Inschaling

De Commissie Inschaling beoordeelt de inschalingsaanvragen van aanvragende organisaties en geeft hierover een advies aan de Programmaraad.
De leden van de Commissie Inschaling zijn:

Paul Bloemen

Expertise

Paul Bloemen studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Hij werkte in verschillende rollen bij de Universiteit Twente, de Universiteit van Tilburg en Onderwijsadviesbureau Dekkers. Momenteel werkt hij als senior-onderwijskundige bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Hij ondersteunt docenten, onderwijsteams en het management op verschillende onderwijskundige terreinen zoals kwaliteitszorg (waaronder accreditatie en NLQF-inschaling), docentprofessionalisering en onderwijsvernieuwing. Ook is hij betrokken bij defensiebrede projecten op het gebied van opleiden en trainen.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"Voor Defensie is het naast het hebben van een goede basisopleiding van belang dat medewerkers (zowel militairen als burgers) zich blijvend ontwikkelen. Defensie zoekt daarbij nadrukkelijk de aansluiting met civiele partners. In de samenwerking met het civiele onderwijs is NLQF een belangrijk instrument. Door NLQF kunnen defensiemedewerkers beter aangeven wat zij aan opleiding en ervaring hebben en het civiel onderwijs heeft een duidelijker beeld van het niveau van de defensieopleidingen. Omdat het dikwijls specifieke opleidingen betreft, met een eigen jargon en context, is een NLQF-kader een bruikbaar instrument om een opleiding meer inzichtelijk te maken. Door een NLQF-inschaling is er vertrouwen in het niveau van de opleiding en de verworven kennis en vaardigheden. Daarnaast zorgt NLQF voor een interne kwaliteitsimpuls. Het dwingt na te denken over het formuleren en toetsen van leerresultaten (eindtermen/leerdoelen). Zit onze opleiding op het gewenste niveau? Hebben we de leerresultaten al op de juiste wijze geformuleerd en toetsen we deze dan op de juiste wijze? NLQF is daarmee een aanjager van de kwaliteitszorg."

Marjolijn Kieft

Expertise

Marjolijn Kieft studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en na functies bij de CITOgroep en Teelen Kennismanagement werkt zij momenteel bij de Staf van de Politieacademie als beleidsadviseur. Zij is betrokken bij diverse onderwijskundige vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op de verantwoording die de Politieacademie aflegt aan de minister van Justitie en Veiligheid over de kwalificaties voor politiemedewerkers. Hierbij worden alle stakeholders nauw betrokken en heeft de Politieonderwijsraad een adviserende rol.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

Het NLQF is een instrument dat werknemers kansen geeft om hun opleidingsniveau objectief aan te tonen en dat werkgevers en opleidingsinstituten de kans biedt om hun kwalificaties te laten inschalen. Dit bevordert arbeidsmobiliteit en maakt het gesprek met instellingen binnen het bekostigd onderwijs over samenwerking of instroom van studenten eenvoudiger. Ik zie de toegevoegde waarde voor grote organisaties zoals de politie en de mogelijkheden die het NLQF binnen Nederland en ook internationaal biedt.

Melanie Lancel

Voorzitter

Expertise

Melanie Lancel studeerde Opleidingskunde aan de Universiteit van Leiden. Na gewerkt te hebben als beleidsadviseur binnen een instelling voor afstandsonderwijs en als onderwijskundig consultant binnen de procesindustrie is zij nu werkzaam als manager bij het O&O fonds A+O Metalektro. Ze is betrokken bij thema’s als aansluiting bedrijfsleven en onderwijs en het leren binnen organisaties (werkplekleren). Vanuit haar rol is ze verantwoordelijk voor de totstandkoming van het inhoudelijke programma van A+O en vervult hierin een rol richting zowel de bij het fonds aangesloten bedrijven als het bestuur.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"Het NLQF zorgt ervoor dat het niveau van de opleiding die werkenden doen herkenbaar is voor bedrijven. Er zijn veel opleidingen en cursussen op de markt die gevolgd kunnen worden, maar vaak is niet duidelijk wat het niveau van deze opleiding is, en welke waarde de opleiding daarmee heeft voor de werknemer. NLQF is een systeem waarmee opleidingen op niveau kunnen worden ingeschaald. Dit zorgt niet alleen voor betere arbeidsmobiliteit van werknemers, maar stelt bedrijven ook in staat gerichter opleidingen in te zetten of als opleidingseis aan nieuwe werknemers te stellen. Tegelijkertijd biedt het ook voor opleiders de mogelijkheid hun opleidingen te onderscheiden. In de sector (Metalektro) waarvoor ik werkzaam ben zie ik hoe volledig NLQF-erkende leerlijnen in samenwerking met verschillende opleiders verspreid door heel Nederland worden opgezet. Dit maakt dat de beschikbare expertise rondom deze opleidingen ook echt gericht wordt ingezet en het aanbieden van de opleiding heel flexibel kan."

Marianne van der Weiden

Expertise

Marianne van der Weiden is als gecertificeerd auditor voor de NVAO, QANU en NQA goed thuis in het hoger onderwijs, zowel bij bekostigde als niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Door deelname aan audits in het mbo en door haar werkervaring bij de MBO Raad overziet zij ook het mbo. Haar studieachtergrond ligt in de sociale wetenschappen en letteren, maar zij is betrokken geweest bij audits in vrijwel alle sectoren (techniek, economie, gezondheidszorg), zodat zij zich thuisvoelt bij alle typen opleidingen en zich daar ook snel in kan inwerken.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Door het NLQF is het mogelijk het onderwijs- en opleidingengebouw compleet te maken, zodat voor werknemers en werkgevers inzichtelijk is hoe een kwalificatie zich verhoudt tot andere. Mensen die op die manier de waarde van hun kwalificatie kunnen bewijzen, zullen daardoor hun waarde op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.”