Skip to main content

Herbeoordeling validiteit en inschaling

Organisaties die hun kwalificatie willen laten inschalen in het NLQF kunnen hiertoe een inschalingsverzoek doen bij het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. Zij moeten op twee aspecten goedkeuring verkrijgen: validiteit van de organisatie (voorwaardelijk) en inschaling van de kwalificatie in het NLQF. De goedkeuring en toekenning die aanvragers ontvangen is zes jaar geldig. De validiteit van de organisatie en inschaling van de kwalificatie worden na deze zes jaar herbeoordeeld.

Hieronder wordt de procedure van de herbeoordeling validiteit en inschaling beschreven.

Herbeoordeling validiteit

 • Jouw organisatie dient de aanvraag herbeoordeling in bij het NCP NLQF via https://aanvragen.nlqf.nl/, na aankondiging door het NCP NLQF. Deze aankondiging ontvang je ruim van te voren.
 • Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt bij ontvankelijkheid de aanvraag door naar de Commissie Validiteit van het NCP NLQF.
 • Op het moment dat de aanvraag herbeoordeling compleet en ontvankelijk is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de herbeoordeling ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden.
 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging en een factuur van € 1.000,- exclusief BTW.
 • De Commissie Validiteit formuleert op basis van de aanvraag herbeoordeling en het aangeleverde bewijsmateriaal een advies aan de Programmaraad over het verlengen van de validiteit van de organisatie.
 • De Programmaraad neemt een besluit over het advies van de Commissie Validiteit. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 • De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 • Na goedkeuring van de herbeoordeling validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager wederom gedurende zes jaar een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Meer informatie kun je lezen in de procedure herbeoordeling validiteit.

Herbeoordeling inschaling

 • Jouw organisatie dient de aanvraag herbeoordeling in bij het NCP NLQF via https://aanvragen.nlqf.nl/, na aankondiging door het NCP NLQF. Deze aankondiging ontvang je ruim van te voren.
 • Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt bij ontvankelijkheid de aanvraag door naar de Commissie Inschaling van het NCP NLQF.
 • Op het moment dat de aanvraag herbeoordeling compleet en ontvankelijk is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de herbeoordeling ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden.
 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging en een factuur van € 1.000,- exclusief BTW.
 • De Commissie Inschaling formuleert op basis van de aanvraag herbeoordeling en het aangeleverde bewijsmateriaal een advies aan de Programmaraad over het verlengen van de validiteit van de organisatie.
 • Goedkeuring of afwijzing van de inschaling van de kwalificatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 • De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 • Na goedkeuring van de herbeoordeling validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager gedurende zes jaar een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Meer informatie kun je lezen in de procedure herbeoordeling inschaling.