Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2019/2020 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

De inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen zijn voor 2020 als volgt:

Uiterste inleverdatum   Vergadering Commissie Kwaliteit   Data besluitvorming
1 september 2020 15 september 2020 8 oktober 2020
3 november 2020 17 november 2020 10 december 2020

De inlevertermijnen voor inschalingsverzoeken zijn voor 2019/2020 als volgt:

Uiterste inleverdatum    Vergadering Commissie Inschaling   Data besluitvorming
6 augustus 2020 17 september 2020 8 oktober 2020
8 oktober 2020 19 november 2020 10 december 2020