Verzoek tot inschaling

Op deze pagina vind je alle informatie over het verzoek tot inschaling: wat is het, hoe gaat het in z’n werk, wat wordt er van je verwacht en wat doet het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk (NCP NLQF) voor jou?

Aanvraag indienen

Nadat je validiteit als eigenaar positief is beoordeeld, kun je een aanvraag voor inschaling indienen middels het Aanvraagformulier inschaling. Je geeft aan en onderbouwt in welk niveau van het NLQF je kwalificatie ingeschaald dient te worden. Het NCP NLQF beoordeelt volgens onderstaande procedure of je kwalificatie in aanmerking komt voor dit aangevraagde NLQF-niveau. Bij de beoordeling zal de best-fit methode worden gehanteerd (zie kader).

Best-fit methode

Bij de best-fit methode worden alle descriptoren bekeken en wordt vervolgens bepaald welk niveau het best bij het geheel van de kwalificatie past. De descriptoren samen bepalen het niveau van de kwalificatie. 

Het kan namelijk zo zijn dat descriptoren horende bij verschillende niveaus van toepassing zijn op een bepaalde kwalificatie. Bijvoorbeeld: een kwalificatie kan met betrekking tot probleemoplossende vaardigheden op niveau 5 zitten terwijl de kwalificatie zich met betrekking tot kennis op niveau 4 bevindt.

Uiteindelijk zullen de oordelen per descriptor worden samengevoegd tot een oordeel over het niveau van de gehele kwalificatie.

Procedure Inschaling

 1. Je dient een aanvraag in voor inschaling van een kwalificatie in het NLQF bij het NCP NLQF middels het Aanvraagformulier inschaling. Je kunt hierbij gebruikmaken van de Handleiding aanvraagformulier inschaling. Wij verzoeken je om je aanvraag (inclusief bijlages) te versturen naar: NCP NLQF, Postbus 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch. Daarnaast verzoeken wij je je aanvraag óók digitaal in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 2. Je ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze teruggestuurd en heb je 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren.
 4. Op het moment dat het dossier compleet is, krijg je bericht over de datum waarop je de beslissing ten aanzien van de inschaling van de kwalificatie kan verwachten. Je ontvangt dan tevens een factuur van € 2.500,- exclusief btw (per kwalificatie).
 5. Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt de aanvraag door naar de experts van het NCP NLQF.
 6. Een team van onafhankelijke experts beoordeelt de aanvraag en het aangeleverde bewijsmateriaal en onderbouwt in een rapport of de kwalificatie aan het aangevraagde niveau voldoet. Dit rapport wordt doorgestuurd naar de Commissie Inschaling van het NCP NLQF.
 7. De Commissie Inschaling formuleert op basis van de aanvraag, het aangeleverde bewijsmateriaal en het rapport van de experts een advies aan de Programmaraad over het aangevraagde inschalingsniveau van de kwalificatie.
 8. Het besluit over het inschalen van een kwalificatie in een bepaald NLQF-niveau wordt genomen door de Programmaraad van het NCP NLQF. Je kunt in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 9. Bij een positief besluit en dus vaststelling van het niveau wordt de ingeschaalde kwalificatie opgenomen in het register van het NCP NLQF.

Descriptoren

Descriptoren zoals gehanteerd bij de toetsing door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF

Context (wordt niet meegewogen)

Kennis 

Vaardigheden

 • Toepassen van kennis
 • Probleemoplossende vaardigheden 
 • Leer- en ontwikkelvaardigheden
 • Informatievaardigheden 
 • Communicatievaardigheden 
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Meer informatie over de uitwerking van de descriptoren per niveau lees je in het document 'Niveau omschrijvingen per descriptor'. Dit document vind je onder Downloads.

Relevante documenten

Je vindt onderstaande documenten bij Downloads

 • Aanvraagformulier inschaling
 • Handleiding aanvraagformulier inschaling
 • Handleiding inschaling formuleren in leerresultaten
 • A European handbook for defining, writing and applying learning outcomes 
 • Toelichting niveaubeschrijvingen
 • Substantiële wijzigingen
 • Procedure herbeoordeling inschaling
 • Niveau omschrijvingen per descriptor