Skip to main content
  • Klachtregeling NCP NLQF

  

NCP NLQF streeft ernaar om zo open en duidelijk mogen te zijn over onze werkwijze en dienstverlening.

Klacht

Het is mogelijk dat je niet tevreden bent over deze werkwijze of dienstverlening. Bijvoorbeeld als u onjuiste informatie hebt gekregen of niet correct bent behandeld door een medewerker. Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. Een klacht gaat dus niet over de inhoud van een besluit.
Het NCP NLQF heeft een klachtenregeling waarin u precies kunt zien hoe u een klacht kunt indienen.

Beroep

De Programmaraad neemt de besluiten over de inschalingsaanvraag. Deze bestaat uit twee stappen: een besluit over de aanvraag validiteit en een besluit over de aanvraag inschaling. Ben je het niet eens met een besluit, dan kun je beroep instellen bij de Commissie van beroep. In het reglement van orde kun je lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Documenten