Keurmerk SNRO toegevoegd als basis voor beperkte validiteitstoets

Het Keurmerk SNRO is sinds 14 februari 2019 toegevoegd als keurmerk waarmee instellingen in aanmerking komen voor een beperkte NLQF-validiteitstoets. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs. De SNRO richt zich met name op de complementaire zorg.

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 12 maart 2019

Op dinsdag 12 maart 2019 organiseren het NCP NLQF en de NRTO van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, enz.). De bijeenkomst gaat over het inschalen van opleidingen in het NLQF zodat deze een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

NLQF biedt transparantie en houvast voor iedereen

Ria van ’t Klooster is directeur van de NRTO: de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze branchevereniging voor private opleiders heeft bijna 400 leden en is gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties. De NRTO heeft als missie het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Ze wil daartoe een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC- en examenaanbod realiseren. Hoe kijkt Ria van ’t Klooster aan tegen het NLQF?

Notitie over communicatie van EQF Advisory Group

In de EQF Advisory Group is een notitie besproken om te komen tot een communicatiestrategie EQF/NQF. De EQF Advisory Group wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de lidstaten, Europese Commissie, CEDEFOP en Europese sociale partners.

Psychodidact opnieuw de beste zorgopleider van Nederland

Voor het tweede jaar op rij is Psychodidact verkozen tot Beste Opleider van Nederland. Het in Waalwijk gevestigde opleidingsinstituut voor psychologie kreeg de prijs in de categorie Zorg en Verzorging. De award werd donderdag 13 december 2018 uitgereikt in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. In 2013 liet Psychodidact al opleidingen inschalen in het NLQF.

Nieuwe mogelijkheid validiteit in 2019: NLQF-NRTO validiteitstoets

Eigenaren van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties kunnen bij het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een verzoek tot inschaling van kwalificaties in het NLQF indienen. Maar daarvoor moet eerst een valditeitstoets worden gedaan. Tot nu toe waren er twee varianten van de validiteitstoets:  de uitgebreide en beperkte toets. Vanaf volgend jaar is er een nieuwe variant van de validiteitstoets voor organisaties die een NRTO-keurmerk hebben.

PLA over inschaling van non-formele kwalificaties

Op 18 en 19 oktober 2018 vond er in Wenen een PLA (Peer Learning Activity) plaats over ‘Inclusion of qualifications from outside the formal education and training sector into NQF’s'. Deze PLA werd georganiseerd vanuit de EU zodat landen van elkaar kunnen leren. Nederland was samen met het CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen) aanwezig als een van de landen die al langer actief is met het inschalen van non-formele kwalificaties.

NLQF is een kans voor het niet-formele opleidingscircuit

Rick de Rijk is als CEO en eigenaar verbonden aan Gooiconsult. Hij is al ruim 20 jaar actief op het domein van leren en presteren. Ook was hij voorzitter van de Vetron (Vereniging voor trainings- en opleidingsinstituten Nederland). Hij was betrokken bij de eerste ontwikkeling van het NLQF in Nederland vanuit zijn toenmalige rol als bestuurslid bij de NRTO. Dit was in de periode dat de Commissie Leijnse het advies schreef over de introductie van het Nederlands Kwalificatiekader NLQF. Dat advies vormde de grondslag voor de oprichting van het NCP NLQF in 2012. Wat zijn volgens Rick de Rijk relevante ontwikkelingen voor het NLQF?

Meerwaarde NLQF voor Expertcare

Op donderdag 29 november 2018 vond de laatste voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF van dit jaar plaats. Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (o.a. particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers) samen voor meer informatie. Het NCP NLQF vertelde het EQF en NLQF en de procedure die organisaties doorlopen om een NLQF-niveau toegekend te krijgen.  En ExpertCare - een organisatie voor gespecialiseerde verpleging in de thuissituatie aan kinderen en volwassenen - deelde haar ervaringen met inschaling in het NLQF: ‘Door de inschalingsaanvraag kijk je kritisch naar je eigen processen en de beoogde leeruitkomsten.’

Europees Parlement vraagt aandacht voor wederzijdse erkenning diploma’s

Het Europees Parlement (EP) roept lidstaten op om zich meer in te zetten voor de automatische wederzijdse erkenning van diploma’s. Hierover heeft het een resolutie aangenomen. Deze vraagt ook om meer transnationale samenwerking en meer ondersteuning van de Europese Commissie om wederzijdse erkenning van diploma’s te verwezenlijken.

Share This