Voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF

Op donderdag 26 november 2020 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen.Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Webinar op 29 oktober 2020: Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

Het begrip NLQF (Nederlands Kwalificatieraamwerk) raakt steeds meer ingeburgerd in de wereld van onderwijs en arbeidsmarkt. En dat is postitief! Het instrument is bevordert de  arbeidsmobiliteit , zowel nationaal als internationaal. Hoe? Door het niveau van alle soorten kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Hoe gebeurt dat precies? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF?

NL leert door, ook met NLQF-ingeschaalde kwalificaties!

In de de subsidieregeling 'NL leert door met inzet van scholing'  zijn ook scholingstrajecten die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie/diploma opgenomen!

Vanaf 1 oktober 2020, gaat het eerste aanvraagtijdvak open voor de tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door met inzet van scholing' (NLLD-S).
Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze subsidieregeling opengesteld.

Onderzoek NIDAP

Momenteel werken we samen met marktonderzoeksbureau NIDAP aan een onderzoek naar het gebruik en de bekendheid van het NLQF. We zijn op zoek naar werkgevers  die wat kunnen zeggen over NLQF en die willen deelnemen aan een korte enquête.

Link vragenlijst voor werkgevers

Het doel is dat het NLQF bekender wordt in Nederland en meer wordt gebruikt bij vacatures, het bepalen van opleidingsbeleid, of niveau-inschattingen van het eigen personeel. Aan de hand van dit onderzoek wordt er een advies opgesteld.

De vragenlijsten zijn zo ingericht dat iedereen deze kan invullen - u hoeft nog geen uitgebreide kennis van het NLQF te hebben - juist dan zijn we ook benieuwd naar uw mening.

Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Het NCP NLQF is op zoek naar een voorzitter voor de Commissie kwaliteit

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Een van de hoofdtaken van het NCP NLQF is de inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald worden opgenomen in het NLQF-register en database. Het bureau NCP NLQF ondersteunt de Programmaraad en de Commissies Kwaliteit en Inschaling in hun werk met betrekking tot de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Per september 2020 zoekt het NCP NLQF een voorzitter voor de Commissie Kwaliteit .  

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF 17 september 2020

Op donderdag 17 september 2020 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF.  Opleidingen verschillen soms erg van elkaar, dat maakt vergelijken of inschatten van diploma’s en wat iemand kan en kent lastig. Mensen kunnen met het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF aantonen wat ze waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Vervoerscollege Venlo ontwikkelt opleidingsplatform samen met Gilde-BT Software

Vanuit NCP NLQF volgen we met gepaste trots vanaf medio 2018 de ontwikkelingen binnen Vervoerscollege Venlo.  Daar is hard gewerkt aan de ontwikkeling van Europees gevalideerde leerlijnen (NLQF) voor werkenden en toetreders in de sector Transport & Logistiek. Inmiddels zijn drie opleidingen ingeschaald in het NLQF.
Deze opleidingen krijgen een plek in de nieuwe digitale leeromgeving die door Vervoerscollege Venlo en Gilde-BT Software is ontwikkeld. Dit opleidingsplatform - genaamd LogicLeap - heeft als doel het faciliteren van een leven lang ontwikkelen. Naast het volgen van gekwalificeerde opleidingen wordt bijvoorbeeld ook het inzetten van persoonlijke leerbudgetten mogelijk gemaakt. Het innovatieve karakter van de nieuwe leeromgeving werd door het Ministerie van Economische Zaken beloond met een innovatie-subsidie (MIT Zuid).

Afbeelding LL 2

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sonja Leenen van Vervoerscollege Venlo, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijlpaal: database NLQF maakt vergelijking van kwalificaties mogelijk

De afgelopen maanden hebben SBB, Kennisnet, DUO, en het NCP NLQF in opdracht van OCW hard gewerkt aan het opzetten van de NLQF-database. Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kwalificaties op te zoeken en te vergelijken via de Database NLQF-kwalificaties. Dit is de eerste plek in Nederland waar informatie over formele en non-formele kwalificaties eenduidig te vinden en te vergelijken is.

Via de database is het mogelijk informatie op te zoeken over kwalificaties met een NLQF/EQF niveau aanduiding. Het gaat hier om kwalificaties uit het formele onderwijs (door de overheid gereguleerd) en het non-formele onderwijs (private opleidingen). Dit betekent dat de formele kwalificaties met een NLQF aanduiding vergelijkbaar zijn met de ingeschaalde non-formele kwalificaties. Hierdoor zijn kwalificaties vanuit verschillende onderwijssectoren vergelijkbaar via de NLQF-database. Dit geeft houvast en borging op het gebied van een leven lang ontwikkelen.

screenshot 

Leeruitkomsten

In de vergelijking van de kwalificaties zijn de leeruitkomsten cruciaal, die beschrijven wat een iemand kan, begrijpt, en kan doen na het behalen van een kwalificatie. Met andere woorden: leeruitkomsten tonen aan wat de kennis, inzicht, attitude of vaardigheden zijn na het afronden van een leerproces. Belangrijk hierbij is dat de manier waarop men deze heeft verworven niet van belang is.

Internationaal

Er zijn momenteel meer dan 600 kwalificaties in de NLQF-database te vinden en te vergelijken. Deze kwalificaties zijn ook terug te vinden in het nieuwe Europese Europass platform dat vandaag (1 juli) officieel is gelanceerd: www.europass.nl

Meer ROC's en hogescholen laten private kwalificaties inschalen in het NLQF

In Profiel magazine van april lees je hoe NLQF ook ondersteunt in initiatieven in het mbo om leren voor volwassenen aantrekkelijker te maken. Coen van Hoof, directeur van NCVB bedrijfsopleidingen (onderdeel van Onderwijsgroep Tilburg) vertelt in het artikel over de keuze van NLQF: “Wij zien NLQF als een van de instrumenten om een leven lang ontwikkelen te ondersteunen. Bedrijven hebben de behoefte om voor bepaalde doelgroepen of beroepen opleiding te bieden maar die passen niet altijd in een aanbod binnen BBL of BOL. Een van de oorzaken is een grotere verscheidenheid aan doelgroep en een aangepaste behoefte vanuit bedrijven en instellingen. NLQF geeft dan wel de validatie mee van het kennen en kunnen van die persoon. Mocht de persoon het bedrijf verlaten of vervalt een functieprofiel dan is er dankzij de NLQF aanduiding wel wettelijke erkenning en biedt het handvatten voor zowel de werknemer als de werkgever.”

Lees meer

 

“NLQF is onmisbaar in Nederland”

Volgens Pamela Abendanon is NLQF onmisbaar in Nederland. In onderstaand filmpje legt zij uit waarom het voor haar opleidingsinstituut zo van toegevoegde waarde is.

Ben je benieuwd naar de toegevoegde waarde vanuit het perspectief van werkgever en student? Kijk dan ook deze filmpjes:

Share This