Online voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 8 juni 2021

Op dinsdag 8 juni 2021 (10.00 - 12.00 uur) is er een online voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen.Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Breederode Hogeschool borgt opleidingsniveau met NLQF-kwalificatie

In december 2020 zijn de 1- en 2-jarige opleidingen tot praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) van Breederode Hogeschool ingeschaald op NLQF-niveau 6 en NLQF-niveau 5. Hiermee zijn de POH-opleidingen van Breederode Hogeschool de enige in Nederland die zijn ingeschaald op NLQF niveau. Breederode Hogeschool heeft zich gedurende het inschalingsproces hard gemaakt om ook de kwaliteit van de POH-opleidingen een injectie te geven.

Opleiding Registerpodologie ingeschaald op NLQF-niveau 6!

Afgelopen tijd is er achter de schermen bij de Academie voor Podologie (AvP) hard gewerkt aan de inschaling van de opleiding Registerpodologie op NLQF-niveau 6. Dat betekent dat is vastgesteld dat het niveau van deze non-formele of private opleiding vergelijkbaar is met het niveau van formele opleidingen, in dit geval een bacheloropleiding die ook is ingeschaald in NLQF 6. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Op deze manier kunnen diploma’s qua niveau met elkaar vergeleken worden.

Met NLQF optimaal inspelen op ontwikkeling eigen werknemers

Steeds meer bedrijven, branches en sectoren zoeken naar manieren om opleidingen te ontwikkelen die optimaal inspelen op de ontwikkeling van eigen werknemers. Zij hebben behoefte aan flexibiliteit in het onderwijs voor volwassenen. Zo ontwikkelde Bernhoven Ziekenhuis een opleiding met NLQF-niveau 6 die écht bijdraagt aan verbeteringen op de werkvloer. Tijdens ons NLQF-webinar voor HR-professionals en werkgevers op 22 maart jl. gingen we met Bernhoven in gesprek over de waarde die NLQF toevoegt aan private opleidingen: NLQF zorgt voor duidelijkheid over het niveau en voor civiel effect. Zo krijgen medewerkers een waardevol certificaat of diploma dat stimuleert om te blijven ontwikkelen!

Webinar 19 april 2021: Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

In een live webinar op maandag 19 april 2021 (13.00 – 15.00 uur) gaan we in op het nut en de noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. We richten ons tijdens dit webinar vooral op de contractpoten van hogescholen en roc's. Alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs. Zodat zowel werknemers als werkgevers weten waar een diploma of certificaat voor staat.

NLQF voegt waarde toe aan praktijkdiploma’s

NLQF KCH

KCH (Kenniscentrum Handel) vertelde tijdens de NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 11 maart 2021 over de keus voor het NLQF en de aanpak van de procedure. KCH-examens levert examenproducten aan onder andere bedrijven en brancheorganisaties voor de detailhandel en logistiek. Daarnaast ondersteunen zij bij het opstellen van prestatiestandaarden die altijd gekoppeld zijn aan het beroep en de branche. Een aantal jaar geleden koos KCH om kwalificaties in te schalen bij het NCP NLQF. Els Kranen, onderwijskundige bij KCH, geeft aan waarom. “Wij werken vooral voor mensen waarbij het mbo soms net een brug te ver is qua theorie, zij komen in de praktijk veel beter tot hun recht. Wij willen ons hard maken voor deze medewerkers door het traject dat we aanbieden extra waarde mee te geven in de vorm van een waardevol diploma. Dit is voor deze groep enorm van belang.”

SLIM-regeling: nieuw aanvraagtijdvak geopend

Slimwerkgeven

Van 2 tot en met 31 maart is het weer mogelijk om gebruik te maken van de SLIM-regeling. Mkb-ondernemers kunnen via de regeling maximaal € 24.999 subsidie aanvragen voor acties gericht op het opleiden en ontwikkelen van hun werknemers. Denk hierbij aan het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers. Ook het opzetten van o.a. bedrijfsopleidingen, al dan niet gekoppeld aan het NLQF, valt onder deze regeling.

Online werksessie leeruitkomsten formuleren

Op 1 juni 2021 (10.00 tot 12.00 uur) biedt het Nationaal coördinatie punt NLQF een online werksessie leeruitkomsten formuleren aan. Tijdens deze werksessie wordt interactief besproken wat leeruitkomsten zijn, waarom werken met leeruitkomsten zoveel voordelen heeft en wordt er geoefend met het formuleren. Na de werksessie heb je de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met het formuleren van leeruitkomsten. Toch nog even oefenen en feedback krijgen? Dit kan door de ‘huiswerk opdracht’ die wordt aangeboden via een online omgeving na de werksessie.

Aandacht voor NLQF op Ontwikkeling Telt Festival

NLQF Ontwikkelingtelt

 

 

 

Op het Ontwikkeling Telt Festival op 20, 21 en 22 april 2021 gaat het over de vraag  hoe volwassenen in Nederland zich kunnen blijven ontwikkelen. Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken? Deze en andere vragen staan centraal tijdens dit festival dat wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en de SER. Het NCP NLQF verzorgt samen  met O&O-fonds A+O Metalektro een sessie op woensdag 21 april 2021 van 12:15 tot 13:00 uur.  Een leven lang ontwikkelen (LLO) staat hoog op de agenda van het O&O-fonds A+O Metalektro. Dit fonds wil o.a. de in- en doorstroom van medewerkers stimuleren. Dit door het vergoeden van opleidingen én het stimuleren van (onderwijs)innovaties.

Het NCP NLQF zoekt nieuw lid voor de Commissie Kwaliteit

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Een van de hoofdtaken van het NCP NLQF is de inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald worden opgenomen in het NLQF-register en de database. Het bureau NCP NLQF ondersteunt de Programmaraad en de Commissies Kwaliteit en Inschaling in hun werk met betrekking tot de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden zoekt het NCP NLQF vanaf mei 2021 een lid voor de Commissie Kwaliteit. Deze commissie beoordeelt aanvragen voor validiteit.  

Share This