Even voorstellen: NLQF-expert Mariet Claessens

Een bijdrage leveren aan iets waar anderen wat aan hebben, een project met een maatschappelijk belang, vindt Mariet Claessens altijd een belangrijk aspect van haar werk.

 

Mariet

Hoe raakte u betrokken bij het NCP NLQF?
“In 2011, in het beginstadium van het NCP NLQF, kreeg ik tijdens mijn vakantie een mail met de vraag of ik mee wilde doen aan het expertteam van het NCP. Mijn naam was genoemd als mogelijk geschikte kandidaat. Na contact met het NCP en informatie op hoofdlijnen, heb ik ja gezegd. Daarna volgden de kennismaking met de andere experts en bijeenkomsten, waarin we de descriptoren, criteria, aanvraag- en beoordelingsformulieren met elkaar bespraken en de te volgen procedures voor de inschaling. Dat proces van afstemmen, bespreken, van elkaar leren en bijstellen is een continue proces dat doorloopt, ook nu het NCP NLQF al een aantal jaren bestaat en er ervaring is met inschalingen.”

Wat is de grootste kracht van het NLQF?
“In personeelsadvertenties staat regelmatig de aanduiding ‘hbo of wo werk- en denkniveau gevraagd’. Door het NLQF is die aanduiding voor veel meer werk- en denkniveaus mogelijk. Het kent een instroomniveau en niveau 1 tot en met 8. De inhoud van elk werk- en denkniveau wordt beschreven aan de hand van een aantal descriptoren. Het stramien van de 8 niveaus wordt bovendien in alle landen van de Europese Unie gehanteerd, door de koppeling aan het EQF. Met het NLQF is in één oogopslag duidelijk welk werk- en denkniveau iemand met een bepaalde kwalificatie heeft én wat dat inhoudt.”

Wat is uw toegevoegde waarde als expert voor het NCP NLQF?
“Ik heb lange tijd gewerkt voor het Coordinatiepunt toetsing kwalificaties mbo waar ik me bezighield met de toetsing van kwalificatiedossiers. Momenteel doe ik diverse opdrachten, zoals het opknippen van kwalificaties in kleinere eenheden (ECVET) voor pilots van werk naar werk en loopbaanontwikkeling, het ondersteunen van kenniscentra bij het ontwikkelen van kwalificatiedossiers, het ontwikkelen van keuzedelen voor de entreeopleidingen en voor SOS Vakmanschap meedenken in brainstormsessies over behoud van opleidingen voor kleine specialistische beroepsgroepen. Rode draad in mijn werk is welke maatschappelijke bijdrage het levert. Met name doelgroepen die het moeilijker hebben, gaan me aan het hart. Mijn jarenlange ervaringen in diverse typen onderwijs en in diverse rollen, mijn kennis van de kwalificatiestructuur en het toetsen van kwalificatiedossiers, breng ik in bij het beoordelen van de inschalingsaanvragen.”

Hoe bevalt het werk als expert voor het NCP NLQF?
“Het werk bevalt mij erg goed. Ik ben graag bezig met nieuwe dingen. Je ontwikkelt je als expert in hoe je je beoordelingen formuleert; je wordt scherper en meer to the point. Daarnaast moet je tot overeenstemming komen met andere experts en met eerder gedane beoordelingen; hoe zijn descriptoren bij andere aanvragen beoordeeld, op welke manier komen bepaalde descriptoren voor in de kwalificatie en in het examen en wat wordt daar mee aangetoond?
We werken in wisselende samenstellingen. Het is erg prettig om met verschillende experts samen te werken. Ieder heeft weer eigen specifieke ervaring en expertise. Door verschillende manieren van kijken naar de aanvragen, het leggen van andere accenten, blijf je van elkaar leren. Soms zijn er pittige discussies en kom je door uitwisseling van argumenten tot consensus. Soms overtuig ik anderen, andere keren stel ik mijn eigen mening bij. Als expert leer ik zelf ook weer zo veel. Het beoordelen van de inschalingsaanvragen zie ik daardoor ook als een investering in mezelf”.

Share This