Even voorstellen: NLQF-expert Atie Beverdam

Atie Beverdam is NLQF-expert van het eerste uur. Zij ziet iedere aanvraag als een unieke en leerzame klus.

Atie

Wat is uw achtergrond en hoe bent u betrokken geraakt bij het NCP NLQF?
‘Lang geleden ben ik in de verpleging begonnen. Vervolgens heb ik als docent Engels en projectleider onderwijsvernieuwing gewerkt in het vmbo en mbo. Als projectleider heb ik mij beziggehouden met onderwijsvernieuwingen, zoals de transitie naar competentiegericht onderwijs. Na het volgen van de academische master Onderwijswetenschappen heb ik bij twee verschillende kenniscentra gewerkt; Calibris voor de zorg-, welzijns- en sportsector en GOC voor de creatieve industrie. Momenteel werk ik als zelfstandig Onderwijskundig adviseur en houd ik mij onder andere bezig met het ontwikkelen van keuzedelen, beroepscompetentieprofielen, onderwijs- en examenprogramma’s en de herziening van het mbo-onderwijs. In mijn tijd bij GOC kregen wij een presentatie over het EQF/NLQF en ik was direct enthousiast over de uitgangspunten. Niet veel later had ik een afspraak en zodoende ben ik al sinds het begin betrokken als expert. Inmiddels heb ik meegewerkt aan de beoordeling van 5 inschalingen. Ik word vooral gevraagd voor inschalingen in de niveaus 1 tot en met 5 vanwege mijn ervaring in het vmbo en mbo.’

Wat is de grootste kracht van het NLQF?
‘Ik vind het vooral waardevol dat het NLQF het mogelijk maakt om verschillende diploma’s en branchecertificaten op nationaal en Europees met elkaar te vergelijken. Dit zorgt voor transparantie en herkenbaarheid. Om je een voorbeeld te geven: het verschil tussen het beheersingsniveau van beroepsgerichte menselijke anatomie op niveau 3 en niveau 7 is enorm terwijl de benaming van het kennisonderdeel hetzelfde kan zijn.'

Focus op leerresultaten
'De focus op leerresultaten zorgt ervoor dat er een waardering wordt gekoppeld aan wat iemand weet en kan en het maakt voor iedereen inzichtelijk wat iemands werk- en denkniveau is. Dit biedt ook meerwaarde als mensen op zoek zijn naar werk buiten hun huidige sector of branche. Ze kunnen aantonen wat ze al beheersen en op welk niveau, bij- en/of omscholing kan daar op aansluiten. Zo wordt de flexibiliteit en inzetbaarheid vergroot en het biedt mogelijkheden voor een leven lang leren.’

Wat is uw toegevoegde waarde als expert voor het NCP NLQF?
‘In de beoordeling van dossiers spreekt het analyseren van de leerresultaten me aan. Analytisch denkvermogen is een van mijn sterke punten en erg belangrijk als expert. De onderbouwing en redeneringen om tot een bepaald niveau te komen moeten we per aanvraag gedegen en onafhankelijk beoordelen. Mijn kennis en ervaring als onderwijskundige hebben hierbij een duidelijke meerwaarde.'

Hoe bevalt het werk als expert voor het NCP NLQF?
‘Het werk als expert bevalt goed! Onze werkwijze raakt steeds verder uitgekristalliseerd doordat we ervaringen delen en knelpunten bespreken. Dit doen we een aantal keer per jaar op een gezamenlijke bijeenkomst. Sinds kort hebben we ook afgesproken om elkaar vraagstukken voor te leggen via de mail. Daarnaast vind ik het belangrijk dat wij eerst allemaal individueel naar de aanvraag kijken om vervolgens ons oordeel en onze argumenten naast elkaar te leggen en te sparren over bevindingen. De ideale combinatie qua samenstelling is een expert met en zonder inhoudelijke achtergrondkennis. In de beoordeling kan het namelijk een voordeel zijn om de sector of beroep goed te kennen maar deze voorkennis kan ook een blinde vlek veroorzaken. We versterken elkaar door op deze wijze te werken. Zoals je begrijpt stimuleren we niet alleen een leven lang leren maar moeten we zelf ook blijven leren om ons werk goed uit te voeren!'

Share This