NLQF-voorlichtingsbijeenkomst

Op 16 maart 2017 vond in ’s-Hertogenbosch een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het NLQF. Onder de aanwezigen waren afgevaardigden van particuliere opleidingsaanbieders, roc’s, hbo’s, branches, examen- en onderwijsadviesbureaus. Clemens Spoorenberg vertelde over het nut van het NLQF: 'Dankzij de inschaling van de Leergang Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO weten wij als opleidingsinstituut hoe we ook voor andere kwalificaties goede leeruitkomsten kunnen formuleren. Werknemers kunnen de waarde van het diploma laten zien op de arbeidsmarkt.'

foto NLQF2

Programma directeur van het NCP NLQF Tijs Pijls deed de aftrap. Het NLQF geeft niveaus aan van kwalificaties. Het doel is om de transparantie te bevorderen tussen verschillende kwalificaties en de bijbehorende niveaus. Zowel nationaal, als internationaal. Op deze manier kan de arbeidsmobiliteit bevorderd worden. Dat is het uiteindelijke doel van het EQF en daarmee het NLQF. Werkgevers kunnen zo gericht werven, krijgen veel duidelijker in beeld welk niveau een training of opleiding heeft. Opdrachtgever van het NCP NLQF is het ministerie van OCW. Er is ook een bijdrage vanuit de EU.


Verschillen tussen landen

Alle lidstaten zijn bezig met de ontwikkeling en invoering van nationale raamwerken en het EQF. Het is lastig om het onderwijs in de verschillende landen binnen Europa met elkaar te vergelijken. In Nederland kennen we een grote private en nonformele opleidingenmarkt. 84 % van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een van de vele private aanbieders. Sommige landen kennen alleen door de overheid erkende opleidingen.
De meeste lidstaten hebben een nationaal kwalificatieraamwerk opgezet met acht niveaus, net als het EQF. Maar sommige landen wijken daarvan af. Schotland heeft bijvoorbeeld 12 niveaus. Maar altijd is er de aansluiting met het EQF, zodat kwalificaties in alle aangesloten 39 landen vergelijkbaar zijn. Voor meer informatie, zie de powerpointpresentatie onderaan dit bericht en http://www.nlqf.nl/nieuws/123-kwalificatieraamwerken-in-europa-ontwikkelingen-2016.

Quotes eigenaren ingeschaalde kwalificaties

'NLQF is een prima uitgangspunt voor een goed gesprek over het niveau van trainers, coaches, sportinstructeurs en scheidsrechters, ook over de landsgrenzen heen.'

'Dankzij de inschaling van de Leergang Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO weten wij als opleidingsinstituut hoe we ook voor andere kwalificaties goede leeruitkomsten kunnen formuleren.'

'Nu onze kwalificaties zijn ingeschaald, kunnen we ons onderscheiden binnen het complementair onderwijs. We kunnen de kwaliteit communiceren naar de zorgverzekeraars en kunnen werkgevers en werknemers duidelijk maken wat de waarde is van onze studies.'

'Alle bedrijfsopleidingen zouden moeten kiezen voor een NLQF-inschaling van hun kwalificaties. Los van de betere herkenbaarheid naar buiten toe, is het een cadeautje wanneer een externe organisatie - in dit geval het NCP NLQF - kritisch meekijkt naar de kwalificatie.'

Procedures

Elle Langens - adviseur bij het NCP NLQF - lichtte de NLQF-procedures toe. Er zijn twee stappen:

1. Beoordeling validiteit organisatie op de volgende onderdelen: rechtspersoonlijkheid, eigenaarschap kwalificatie, continuïteit, examinering, kwaliteitsborging.
2. Beoordeling verzoek inschaling: beoordeeld worden de onderbouwing van het NLQF-niveau, of het een substantiële kwalificatie betreft, de wijze en het niveau van examinering van de leerresultaten van de kwalificatie.

Na inschaling wordt de kwalificatie opgenomen in het register op www.nlqf.nl
Validiteit en inschaling zijn 5 jaar geldig, daarna volgt herbeoordeling.
Handleidingen zijn te vinden via www.nlqf.nl/downloads.

Een praktijkvoorbeeld: NLQF in de financiële sector

Clemens Spoorenberg was 10 jaar adjunct-directeur bij NIBE-SVV; een branche-instituut dat opleidingen en examens aanbiedt voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de inschaling van de kwalificatie Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO in 2013.

Waarom is er gekozen voor inschaling van de kwalificatie relatiemanager bedrijven ABN-AMRO?
Spoorenberg: ‘Er waren verschillende argumenten. De sector was in crisis. Er was veel aandacht van de toezichthouder (Ministerie van financiën) voor de kwalificering van personeel in het bankwezen. Het NLQF bood de mogelijkheid tot transparantie. De kwalificatie bestond al uit leerresultaten. Vanuit de leerresultaten konden we makkelijk het NLQF-niveau aanduiden. En er was een financieel argument. Het ging om een kwalificatie van twee jaar. Inschaling leidde tot verkorting van leertrajecten: doordat de kwalificatie op een duidelijke manier beschreven werd ontstond er ruimte voor vrijstellingen. Ook het argument van employability en goed werkgeverschap speelt een rol. En het versterken van de concurrentiepositie: je maakt duidelijk dat al je mensen zijn opgeleid op niveau 6.’

Wat komt er kijken bij inschaling?
‘De examinering moet extern geborgd zijn, dat hebben we toen geregeld. Als je als opleider overweegt om voor inschaling te gaan moet je daar wel goed naar kijken. Wij kwamen er bijvoorbeeld achter dat we niet alles examineerden. Ook dat hebben we aangepast.
We hadden al een ISO-certificering, dat maakte de validiteitstoets wel makkelijker, die moet je doen voordat je kunt gaan inschalen.
De inschaling heeft o.a. opgeleverd dat wij nu in een vroeger stadium worden betrokken bij een opleidingsvraag door de opdrachtgever. Wij worden meer als een partner beschouwd dan als zomaar een opleidingsinstituut met standaardcursussen.’

Wat is wezenlijk?
‘NLQF gaat uit van leerresultaten! Maar ga eerst goed kijken naar de validiteitscriteria en dan pas naar de descriptoren. Kun je dat concreet maken? Wat betekenen die NLQF-niveaus voor de kennis, vaardigheden en competenties? Je moet echt bekijken: wat moeten ze kennen en kunnen en op welk niveau zit dat? Ga niet proberen het niveau op te hogen. Dat gaat niet werken. Het is wat het is. En een beroepscontext maakt het makkelijker.’

Lessons learned

  • Je moet tijd steken in het overtuigen van afnemers/opdrachtgevers.
  • De relatie met opdrachtgevers is veranderd.
  • Je moet leren om kwalificaties te formuleren in leerresultaten.
  • Sectorspecifieke descriptoren (op Europees niveau) helpen.
  • Zorg er eerst voor dat leerresultaten en examinering op orde zijn en ga dan pas opleidingen inschalen.
  • Onafhankelijke examinering verhoogt echt de kwaliteit.
  • Door de inschaling in het NLQF kun je opleidingen onderling beter afstemmen en integreren. Modules kun je ook in andere opleidingen gebruiken.

Presentatie NCP NLQF (PDF)

Presentatie Clemens Spoorenberg (PDF)

Vragen?
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Share This