Herziening European Qualifications Framework (EQF) voor leven lang leren

De Onderwijsraad heeft 22 mei 2017 een aanbeveling  over de herziening van het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) aangenomen om ervoor te zorgen dat het EQF actueel blijft en aansluit bij toekomstige ontwikkelingen op onderwijsgebied. De herziening moet zorgen voor zowel continuïteit als verdieping van het EQF.

"The EQF is a success story. In the almost ten years since it was established, it has helped to make qualifications more transparent - and therefore more comparable - across Europe." 
Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Over het EQF
Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader waarmee nationale kwalificaties binnen Europa met elkaar vergeleken kunnen worden. Het doel van het kader is dat kwalificaties makkelijker met elkaar kunnen worden vergeleken om zo de studenten- en arbeidsmobiliteit en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. Alle soorten kwalificaties zijn onderdeel van EQF, zoals hoger onderwijs en mbo, maar ook kwalificaties in de private sector en internationale organisaties. De acht Europese referentielevels worden omschreven op basis van leerresultaten: kennis, vaardigheden en competenties. Nationale kwalificaties kunnen hieraan worden gerelateerd. De referentielevels in het EQF kunnen worden gebruikt om kwalificaties in andere landen beter te begrijpen en te vergelijken. Kwalificaties moeten wel eerst nationaal erkend worden, voordat gebruik kan worden gemaakt van het EQF.

Meer informatie

Share This