Betekenis NLQF voor branches en sectoren. Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 28 september 2017 in Utrecht

Op donderdag 28 september 2017 (10.00 - 12.30 uur) is er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.

Wat is NLQF?
NLQF is een kwalificatieraamwerk met acht niveaus. Het beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF zorgt voor transparantie in de opleidings- en trainingsmarkt. NLQF maakt duidelijk op welk niveau iemand leert of functioneert in Nederland of in een ander Europees land. Het sluit aan bij het European Qualification Framework waardoor niveaus van opleidingen ook buiten Nederland vergelijkbaar zijn.

Nut van NLQF
Werkgevers krijgen met NLQF meer zicht op het niveau van kwalificaties van werknemers. Dat is handig bij werving en selectie en voor gerichte inkoop van opleidingen. Werknemers en studenten krijgen met NLQF inzicht in hun opleidingsniveau, wat hen handvatten geeft voor een impuls aan de verdere loopbaanontwikkeling. Opleiders en onderwijsaanbieders kunnen via NLQF op transparante wijze het precieze niveau van hun diploma’s duiden.

Voorlichtingsbijeenkomst
De bijeenkomst op donderdag 28 september 2017 is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden (particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers). Er is uitleg over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere - private én reguliere - opleidingen mogelijk wordt.

Wat kan NLQF betekenen voor branchekwalificatiestructuren?
Op 28 september is er speciale aandacht voor de vraag wat NLQF kan betekenen voor branchekwalificatiestructuren. Vanuit de praktijk worden twee casussen ingebracht die het belang van NLQF duidelijk maken:

  • A+O Metalektro gaat vergoedingen vanuit het scholingsfonds te gaan koppelen aan NLQF, naast de reguliere kwalificaties. Henry de Groot licht toe waarom het scholingsfonds dit gaat doen. Een interessant gegeven voor andere scholingsfondsen en brancheorganisaties.
  • Jules van Well van CBL (branchevereniging van de supermarktbranche en food service) geeft tijdens de bijeenkomst vanuit eigen ervaring weer wat de waarde is van inschaling in het NLQF. De status en waarde van de CBL-diploma's wordt erdoor verhoogd.

Vooral de vergelijkbaarheid tussen diploma’s uit het publieke en private onderwijs wordt vaak als voordeel genoemd door private partijen die opleidingen laten inschalen. En het feit dat inschaling daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit.

Enkele quotes
Jules van Well, CBL: ‘NLQF staat voor een onafhankelijke niveau-beoordeling en verhoogt de status en waarde van onze CBL-diploma’s.’
Ron Verschuren, directeur Provoet: ‘Provoet is een kwaliteitskeurmerk, net zoals Bovag. Iedereen kent Bovag en heeft er een bijna blind vertrouwen in. Zo hoort het ook te zijn met Provoet en onze pedicures. NLQF is een onderdeel van die kwaliteit.’
Defensie vergroot de employability van werknemers door inschaling opleidingen in NLQF: ‘Nu is vastgesteld dat de Korte Officiers Opleiding KMAR qua niveau gelijk is aan een bachelor. Hiermee zet Defensie wederom een stap in de civiele erkenning van de eigen opleidingen en vergroot daarmee de employability van haar werknemers.’

Het Nationaal Coordinatiepunt NLQF gaat graag in gesprek over de voordelen die het NLQF te bieden heeft binnen de branches en sectoren in Nederland!

Waar?
De bijeenkomst vindt plaats bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via dit e-mailadres is ook meer informatie te verkrijgen.
Deelname is kosteloos.

www.nlqf.nl

Share This