Deadlines indiening validiteits- en inschalingsverzoeken 2018

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2018 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

De inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen zijn in 2018 als volgt:

Uiterste inleverdatum   Vergadering Commissie Kwaliteit
25 januari 2018   6 februari 2018
14 maart 2018   26 maart 2018
17 mei 2018   29 mei 2018
6 september 2018   18 september 2018
08 november 2018   20 november 2018

De inlevertermijnen voor inschalingsverzoeken zijn in 2018 als volgt:

Uiterste inleverdatum    Vergadering Commissie Inschaling
 22 december 2017  6 februari 2018
 12 februari 2018  27 maart 2018
 16 april 2018  29 mei 2018
 10 augustus 2018  20 september 2018
 12 oktober 2018  22 november 2018


  
 
  

Share This