Nieuw: animatie met uitleg over NLQF

In deze animatie wordt in een kleine drie minuten toegelicht wat het nut is van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Er wordt vooral ingegaan op de waarde van NQLF voor de arbeidsmarkt.

Share This