Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken 2019

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2019 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling. Voor dit jaar is het alleen nog mogelijk een validiteitsaanvraag in te dienen voor 8 november 2018. De vergadering van de Commissie Kwaliteit is op  20 november 2018.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

De inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen zijn voor 2019 als volgt:

Uiterste inleverdatum   Vergadering Commissie Kwaliteit   Data besluitvorming
08 januari 2019   22 januari 2019 14 februari 2019
12 maart 2019   26 maart 2019 18 april 2019
07 mei 2019   21 mei 2019 3 juli 2019
27 augustus 2019   10 september 2019 3 oktober 2019
29 oktober 2019   12 november 2019 5 december 2019

De inlevertermijnen voor inschalingsverzoeken zijn voor 2019 als volgt:

Uiterste inleverdatum    Vergadering Commissie Inschaling   Data besluitvorming
 13 december 2018  24 januari 2019 14 februari 2019
 14 februari 2019  28 maart 2019 18 april 2019
 09 april 2019  21 mei 2019 3 juli 2019
 01 augustus 2019  12 september 2019 3 oktober 2019
 03 oktober 2019  14 november 2019 5 december 2019


  
 
  

Share This