Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken 2019/2020

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2019/2020 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling. Voor dit jaar is het alleen nog mogelijk een validiteitsaanvraag in te dienen voor 29 oktober 2019. De vergadering van de Commissie Kwaliteit is op 12 november 2019.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

De inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen zijn voor 2019/2020 als volgt:

Uiterste inleverdatum   Vergadering Commissie Kwaliteit   Data besluitvorming
29 oktober 2019 12 november 2019 5 december 2019
7 januari 2020 21 januari 2020 13 februari 2020
10 maart 2020 24 maart 2020  15 april 2020
12 mei 2020 26 mei 2020  17 juni 2020
1 september 2020 15 september 2020 8 oktober 2020
3 november 2020 17 november 2020 10 december 2020

De inlevertermijnen voor inschalingsverzoeken zijn voor 2019/2020 als volgt:

Uiterste inleverdatum    Vergadering Commissie Inschaling   Data besluitvorming
3 oktober 2019 14 november 2019 5 december 2019
6 december 2019 24 januari 2020 13 februari 2020
12 februari 2020 25 maart 2020 15 april 2020
14 april 2020 26 mei 2020 17 juni 2020
6 augustus 2020 17 september 2020 8 oktober 2020
8 oktober 2020 19 november 2020 10 december 2020


  
 
  

Share This