Keurmerk SNRO toegevoegd als basis voor beperkte validiteitstoets

Het Keurmerk SNRO is sinds 14 februari 2019 toegevoegd als keurmerk waarmee instellingen in aanmerking komen voor een beperkte NLQF-validiteitstoets. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs. De SNRO richt zich met name op de complementaire zorg.

Een validiteitstoets is verplicht voor instellingen die kwalificaties willen laten inschalen in het NLQF. Via deze validiteitstoets worden instellingen beoordeeld op de onderdelen rechtspersoonlijkheid, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging.

De beperkte validiteitstoets is goedkoper en kost minder tijd dan de uitgebreide validiteitstoets. De keurmerken waarmee instellingen in aanmerking komen voor de beperkte NLQF-validiteitstoets zijn: ISO 9001:2008/2015, Inspectie van Onderwijs, NVAO, Stichting Examenkamer en INK-model. En nu dus ook het SNRO-keurmerk. Dat is goed nieuws voor opleiders in de complementaire zorg die in het bezit zijn van het SNRO-keurmerk! Als zij kwalificaties in het NLQF willen laten inschalen kunnen zij nu gebruik maken van de beperkte validiteitstoets.

Lees meer over de validiteitstoets

Share This