Update NLQF-vergelijkingsrapport goed ontvangen in Brussel

Het NCP NLQF presenteerde op 11 juni jl. in Brussel een update van het vergelijkingsrapport NLQF. Nederland presenteerde bij de start van het NLQF in 2012 het oorspronkelijke vergelijkingsrapport. Hierin staat beschreven hoe het NLQF zich verhoudt tot het European Qualifications Framework. De update van het vergelijkingsrapport gaat in op veranderingen die sinds 2012 hebben plaatsgevonden.

Het gaat dan vooral om de veranderingen in de verschillende onderwijssectoren de afgelopen jaren. En ook over de ontwikkeling die het NCP en NLQF sinds de start hebben doorgemaakt. Zoals de wijzigingen in descriptoren en procedures van het NLQF en het waarom van deze wijzigingen. En verder is er sinds 2012 in Nederland nogal wat gebeurd als het gaat om het NLQF. Het NCP is ingericht, inclusief de procedures om ook diploma’s en certificaten die niet bij het formele onderwijssysteem horen van een NLQF-niveau aanduiding te voorzien. Inmiddels staan er al meer dan 80 kwalificaties in het register van meer dan 30 verschillende eigenaren. Verder is het NLQF al vele malen onderwerp geweest van onderzoeken en rapporten, vooral op het gebied van een leven lang ontwikkelen. En een wetsvoorstel voor NLQF is in een vergevorderd stadium. Als alles goed verloopt wordt deze wet begin 2020 aangenomen.

Ook andere lidstaten werken aan een update van het vergelijkingsrapport, zodat de vergelijking van niveaus van kwalificaties tussen landen via het EQF op de goede manier tot stand blijft komen en iedereen daar goed over is geïnformeerd.

Tot nu toe hebben de landen van het Verenigd Koninkrijk en Nederland de update gepresenteerd aan de EQF Advisory Group. Deze groep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de lidstaten, de Europese Commissie, CEDEFOP en Europese sociale partners. De EQF Advisory Group komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar om het proces van implementatie van het EQF en de nationale kwalificatieraamwerken - en dus ook de vergelijkingsrapporten - te bespreken. Het Nederlandse rapport is goed ontvangen door de EQF Advisory Group, de deelnemers vinden het rapport informatief en goed leesbaar. Na nog wat kleine gevraagde aanpassingen zal de update na de zomer worden gepubliceerd op de website van het NLQF.

Share This