NIDAP rapport

NIDAP voert jaarlijks onderzoek uit naar de onderwijsbehoefte van werkende professionals, vanuit het oog van de werkgever. Deze longitudinale studie heeft als doel om de (veranderende) manieren waarop er wordt geleerd binnen organisaties te volgen. Voor CINOP zijn in 2014 en 2018 ook vragen over NLQF aan de respondenten gesteld. Het aandeel bedrijven en instellingen dat bekend is met NLQF en EQF is sterk toegenomen sinds 2014. Het valt op dat de bekendheid bij grotere bedrijven en instellingen sterker is. Iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven en instellingen is van mening dat meer voorlichting over het NLQF en EQF gewenst is.

Veel bedrijven vinden objectieve niveauaanduiding steeds belangrijker
Van de organisaties met meer dan 1000 werknemers vindt 57% (45% van de kleinere bedrijven en instellingen) het gebruik van een objectieve niveau-aanduiding (zeer) interessant. Het aandeel bedrijven en instellingen dat stelt in het eigen HR-beleid geen aandacht te hebben voor een objectieve niveau-aanduiding is tussen 2014 en 2018 sterk afgenomen. Dit geldt met name sterk voor de grotere bedrijven en instellingen. Een objectieve manier om opleidingsniveaus te duiden wordt duidelijk een steeds belangrijker onderwerp.

Niveau van opleidingen steeds vaker prioriteit bij bedrijven
Het optimaliseren van de kwaliteit van de organisatie en de eigen producten wordt in 2018 door veruit de meeste bedrijven en instellingen genoemd als reden om aandacht te geven aan het opleidingsniveau van haar werknemers. Oftewel; voor de werkgever moet een verbeterd opleidingsniveau van de werknemer zich vertalen in een beter product of bedrijfsvoering. Het valt op dat aandacht voor het niveau van de opleidingen van werknemers vaker een prioriteit is van het HR-beleid bij grotere bedrijven en instellingen.

Certificeren delen van opleidingen
Tot slot zijn bijna alle bedrijven en instellingen het met elkaar eens dat werkgevers en werknemers gebaat zijn bij het certificeren van delen van opleidingen.

Inzicht in totale opleidingsmarkt
Naast de uitkomsten van de NLQF/EQF-meting is in de rapportage ook informatie toegevoegd van CBS, en een door NIDAP gemaakte marktinschatting, om CINOP inzicht te geven in de totale opleidingsmarkt.

Klik hier voor het NIDAP-rapport.

 

Share This