Validering Examinering mbo toegevoegd aan keurmerken validiteit NLQF

Om tot een NLQF inschaling te komen moet de aanbieder eerst aan de validiteitstoets voldoen. Via een aantal kwaliteitsborgingsystemen vindt er een beperkte validiteitstoets plaats. Vanaf november 2019 is hier de certificering door Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) benoemde certificerende autoriteiten aan toegevoegd.

Examenleveranciers die gecertificeerd zijn in het kader van route 1 komen vanaf nu in aanmerking voor een beperkte validiteitstoets NLQF. VEMBO draagt zorg voor het beheer en borging (en al hetgeen hiermee verband houdt) van de norm voor valide exameninstrumenten.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De MBO Raad en NRTO hebben samen de Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) opgericht. Het doel van VEMBO is om de kwaliteit van de certificerende instanties extra te borgen. De stichting regelt dat instanties die exameninstrumenten aanbieden in het mbo gecertificeerd zijn. Ook voor mbo-scholen die exameninstrumenten niet inkopen, zorgt VEMBO dat zij hun eigen examens volgens landelijke afspraken kunnen ontwikkelen.

Wat betekent dat voor een NLQF inschaling?

Vanaf nu kunnen examenleveranciers die door VEMBO benoemde certificerende autoriteit zijn gecertificeerd een aanvraag tot inschaling in NLQF indienen. Zij komen dan in aanmerking voor een beperkte validiteitstoets. De kosten hiervoor bedragen 1000 euro.

Lees meer over VEMBO: https://stichtingvalideringexamensmbo.nl/route-1-inkopen/

Share This