Wegwijzer in instrumenten beschikbaar

NLQF is een belangrijk instrument om leven lang ontwikkelen te stimuleren en om arbeidsmobiliteit te bevorderen. En dat is nodig in deze snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. In deze wegwijzer vind je ook andere (Europese) instrumenten en netwerken die een leven lang leren en ontwikkelen ondersteunen.

De instrumenten dragen bij aan duurzame inzetbaarheid, stimuleren kwaliteit in het beroepsonderwijs en vereenvoudigen het studeren of werken in Nederland én Europa. In wegwijzer staat wat de instrumenten en netwerken inhouden, met welk doel, voor wie en hoe ze met elkaar in verhouding staan. Op pagina 16-17 meer over EQF/NLQF.

Share This