Mijlpaal: database NLQF maakt vergelijking van kwalificaties mogelijk

De afgelopen maanden hebben SBB, Kennisnet, DUO, en het NCP NLQF in opdracht van OCW hard gewerkt aan het opzetten van de NLQF-database. Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kwalificaties op te zoeken en te vergelijken via de Database NLQF-kwalificaties. Dit is de eerste plek in Nederland waar informatie over formele en non-formele kwalificaties eenduidig te vinden en te vergelijken is.

Via de database is het mogelijk informatie op te zoeken over kwalificaties met een NLQF/EQF niveau aanduiding. Het gaat hier om kwalificaties uit het formele onderwijs (door de overheid gereguleerd) en het non-formele onderwijs (private opleidingen). Dit betekent dat de formele kwalificaties met een NLQF aanduiding vergelijkbaar zijn met de ingeschaalde non-formele kwalificaties. Hierdoor zijn kwalificaties vanuit verschillende onderwijssectoren vergelijkbaar via de NLQF-database. Dit geeft houvast en borging op het gebied van een leven lang ontwikkelen.

screenshot 

Leeruitkomsten

In de vergelijking van de kwalificaties zijn de leeruitkomsten cruciaal, die beschrijven wat een iemand kan, begrijpt, en kan doen na het behalen van een kwalificatie. Met andere woorden: leeruitkomsten tonen aan wat de kennis, inzicht, attitude of vaardigheden zijn na het afronden van een leerproces. Belangrijk hierbij is dat de manier waarop men deze heeft verworven niet van belang is.

Internationaal

Er zijn momenteel meer dan 600 kwalificaties in de NLQF-database te vinden en te vergelijken. Deze kwalificaties zijn ook terug te vinden in het nieuwe Europese Europass platform dat vandaag (1 juli) officieel is gelanceerd: www.europass.nl

Share This