Voorlichtingsbijeenkomst NLQF 17 september 2020

Op donderdag 17 september 2020 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF.  Opleidingen verschillen soms erg van elkaar, dat maakt vergelijken of inschatten van diploma’s en wat iemand kan en kent lastig. Mensen kunnen met het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF aantonen wat ze waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.
Doelgroep

De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan contractpoten van roc’s of hogescholen, particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van deze diploma’s of certificaten.


Programma
  • Welkom (Tijs Pijls)
  • Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls)
  • NLDA (Defensieacademie) vertelt over hun ervaring met validiteit, inschaling en herbeoordeling NLQF en wat dat voor hen betekent op o.a. het gebied van de arbeidsmobiliteit (Jan de Graaf)
  • Presentatie over de NLQF-procedure (Jessica Tadema en Esther Murre)
  • Vragen
Plaats

In verband met de huidige corona-maatregelen zal deze bijeenkomst een hybride karakter hebben. De bijeenkomst vindt plaats bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht maar is tevens online te volgen. Het maximale aantal deelnemers dat op locatie kan deelnemen is 20 personen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Aanmelding kan online via het aanmeldformulier.

Share This