Het NCP NLQF is op zoek naar een voorzitter voor de Commissie kwaliteit

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Een van de hoofdtaken van het NCP NLQF is de inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald worden opgenomen in het NLQF-register en database. Het bureau NCP NLQF ondersteunt de Programmaraad en de Commissies Kwaliteit en Inschaling in hun werk met betrekking tot de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Per september 2020 zoekt het NCP NLQF een voorzitter voor de Commissie Kwaliteit .  

De Commissie Kwaliteit beoordeelt de aanvragen voor de validiteit op basis van de geldende criteria (rechtspersoonlijkheid, eigendomsrecht kwalificatie, continuïteit, examinering en kwaliteitsborging) van de organisaties die een inschaling wensen en geeft hierover een advies aan de Programmaraad. De Commissie Inschaling beoordeelt de inschalingsaanvragen van aanvragende organisaties en geeft een advies over het inschalingsniveau aan de Programmaraad. De Programmaraad is verantwoordelijk voor alle besluiten over de validiteit van de organisaties en inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties en denkt mee over het beleid van het NCP. 

De taken van de Commissie Kwaliteit NLQF

De Commissie Kwaliteit is zoals gezegd verantwoordelijk voor het beoordelen van de validiteitsaanvragen van organisaties die een verzoek voor inschalen willen indienen bij het NCP NLQF. Na de beoordeling stelt de Commissie Kwaliteit een advies op als basis voor besluitvorming door de Programmaraad. De Commissie Kwaliteit vergadert 5 keer per jaar (dagdeel) en 2 keer per jaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats met de Programmaraad en Commissie Inschaling. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden met expertise op het gebied van kwaliteitszorg in het mbo, hbo en private onderwijs. Een van de leden vervult de rol van de voorzitter. Van de leden wordt verwacht dat ze het NLQF verder kunnen brengen in Nederland. De leden werken op basis van vacatiegelden.

Korte profielschets leden Commissie Kwaliteit NLQF
  • Kan vanuit een onafhankelijke positie invulling geven aan de voorzittersrol.
  • Kan in afstemming met de leden van de commissie kwaliteit complexe dossiers objectief beoordelen aan de hand van de geldende validiteitscriteria van het NCP NLQF en van een passend advies voorzien.
  • Kan goed samenwerken en is communicatief sterk.
  • Is in staat om dossiers vanuit een digitale omgeving te behandelen.
  • Is expert op het gebied van kwaliteitszorg in het (private) onderwijsveld en examinering.
  • Heeft brede kennis van het private onderwijsveld.
  • Heeft een uitgebreid netwerk in het private onderwijs.
  • Is op de hoogte van relevante arbeidsmarktontwikkelingen.
  • Is bereid om voor een of twee zittingstermijnen van 4 jaar deze functie te vervullen.
  • Werkt in lijn met de moreel-ethische verklaring van het NCP NLQF.
Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Programmadirecteur van het NCP NLQF, Tijs Pijls, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Belangstelling? Stuur je CV en motivatie voor 1 september 2020 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van vacature voorzitter Commissie Kwaliteit.

Share This