Aandacht voor STAP-regeling

Op 3 november 2020 kwam de NLQF-kenniskring voor de 11e bij elkaar. Dit keer troffen partijen met ingeschaalde kwalificaties elkaar online om kennis op te doen en ideeën uit te wisselen. Wiebe Buising van OCW gaf toelichting over de STAP-regeling (STimulans ArbeidsmarktPositie) en wat het vraagt van opleiders om toegang te krijgen tot het scholingsregister voor de STAP-regeling. 

Wat is de STAP-regeling?

Vanaf 1 januari 2022 kunnen zowel werkenden als niet-werkenden gebruik maken van de STAP-regeling, een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel van de STAP-regeling is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek door het STAP-budget. Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot € 2.000 per persoon.

STAP-budget voor opleidingen met NLQF-niveau

Het STAP-budget kan behalve voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een (deel van een) door OCW-erkend diploma of certificaat ook worden ingezet voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche- of sector-erkend certificaat, een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, voor opleidingen van een opleider met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder. Het STAP-budget kan daarmee dus ook worden ingezet bij bedrijfsscholen voor zover de scholingsactiviteit aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoet. Het scholingsregister voor de STAP-regeling wordt momenteel ontwikkeld door DUO/UWV. Voor 1 januari 2022 dient dit scholingsregister compleet te zijn met informatie over de opleidingen waarbij NLQF-diploma’s worden verstrekt. Alle opleiders die een NLQF-opleiding aanbieden komen dus in het scholingsregister te staan. 

 

Share This