Tweede kenniskring in het teken van uitwisseling

Op 2 december jl. vond de tweede kenniskring van het NCP NLQF plaats. Op het programma stonden onder andere het Wetgevingstraject NLQF, de bespreking van de procedures voor herbeoordelingen en informatie-uitwisseling met de deelnemers over hun ervaringen met het NLQF. De kenniskring geeft aan behoefte te hebben aan informatie over diplomawaardering in Nederland. Wat doen bijv. Nuffic en DUO en waarin verschillen zij precies van het werk van het NCP NLQF. Afgesproken wordt dat het NCP in 2016 hierover een korte notitie zal maken. Tevens is de wens geuit dat het NCP NLQF bij inschaling van meer dan 5 kwalificaties een optie op offertebasis schept. Per geval zal bekeken worden of dit mogelijk is.

De aanwezigen vragen aan het NCP om meer aandacht te besteden aan de communicatie en bekendheid van het NLQF. Het NCP zal in 2016 haar communicatieboodschap aanscherpen, ook op basis van het laatste ProfitWise onderzoek en de lesson's learned vanuit Schotland.

In 2016 zal er naast een tekst voor een diplomasupplement ook een tekst geleverd worden met communicatierichtlijnen over het NLQF. Na een check van de websites van de ingeschaalde organisaties blijkt dat er goed wordt gecommuniceerd over het NLQF en wat het NLQF wel/niet is. Echter, begrippen als 'erkend door OCW', 'geaccrediteerd', 'gecertificeerd', kunnen de indruk wekken dat het gaat om een kwaliteitsaudit onder verantwoordelijkheid van OCW. Het NLQF geeft aan dat een kwalificatie op een van de niveaus van het NLQ/EQF is ingeschaald. 

Share This