Even voorstellen: NLQF-expert Jeannette van der Bijl

Wie zijn eigenlijk de mensen die als expert aan de inschaling van kwalificaties in het NLQF werken? We stellen ze graag aan u voor! Dit keer valt de eer te beurt aan Jeannette van der Bijl. Met een hart voor kwaliteitszorg vervult zij met veel plezier haar rol als expert voor het NLQF vanuit het binnen- en buitenland.

Wat is uw achtergrond en werkervaring?

'Ik heb een lange carrière in de mbo-wereld waar ik ooit als docent ben gestart in het particuliere beroepsonderwijs. Gedurende mijn carrière heb ik de verschillende onderwijsontwikkelingen meegemaakt: van de komst van de WEB, de kwalificatiestructuur, competentiegericht onderwijs tot aan de huidige herziening van de kwalificatiestructuur met keuzedelen. Vanuit verschillende functies heb ik met deze ontwikkelingen te maken gekregen. Ik was bijvoorbeeld werkzaam bij een landelijke examenstichting voor uiterlijke verzorging, bij het kenniscentrum KOC Nederland als manager examens en daarna als inspecteur Bve bij de Inspectie van het Onderwijs. In 2010 ben ik geëmigreerd naar Portugal en startte daar mijn eigen onderneming. Ik werk nu vooral in het mbo en houd mij bezig met het verbeteren van het onderwijsteams en professionaliseren van examencommissies in brede zin. Daarnaast voer ik audits uit bij onderwijsinstellingen naar de kwaliteit van het onderwijs. Om dit werk goed uit te kunnen voeren, ben ik nog zeer regelmatig in Nederland. Mijn overige werkzaamheden hebben, net als mijn werkzaamheden voor het NLQF, ook een internationale component. Naast dit werk beoordeel ik namelijk subsidieaanvragen Erasmus+ en heb ik recentelijk een project uitgevoerd in Afrika gericht op kwaliteitszorg in het hoger onderwijs ter voorbereiding op accreditaties.'

Hoe bent u betrokken geraakt bij het NLQF en wat is de kracht van het NLQF volgens u?

'Voor mijn werk vind ik het belangrijk om beleidsontwikkelingen gericht op het onderwijs te volgen. Op deze manier ben ik indertijd ook bekend geraakt met de ontwikkeling en implementatie van het NLQF. Ik kon vanwege mijn emigratieplannen helaas niet bij de allereerste informatiebijeenkomst voor experts zijn maar daarna heb ik sinds 2012 nooit meer een bijeenkomst gemist! Ik wilde graag expert worden omdat ik vind dat de vergelijkbaarheid van opleidingen op Europees niveau de mobiliteit ten goede komt. Daarnaast is het NLQF van toegevoegde waarde voor het non-formele onderwijs. Het zorgt voor transparantie van het niveau van deze opleidingen die vaak een hoge marktwaarde hebben. In vergelijking met andere Europese landen is Nederland erg actief op dit vlak en dat vind ik mooi om te zien.'

Hoe bevalt het werk als expert voor het NCP NLQF?

'We beoordelen tegenwoordig altijd met twee experts een dossier. Mijn ervaring is dat we samen duidelijke afwegingen kunnen maken om tot een oordeel te komen. Doordat ik in het buitenland woon Skype ik vaak met mijn collega experts; gelukkig is iedereen daar erg flexibel in. Ik spit graag een dossier door op zoek naar logica en relevantie van feiten om op basis hiervan heldere en begrijpelijke conclusies te trekken en aanbevelingen te formuleren. In het werk als expert spreekt het me aan dat ieder dossier verschillend is wat betreft sector, opbouw en verantwoording. Het is de taak van ons als experts om een dossier te doorgronden en om vervolgens een stevige argumentatie te ontwikkelen. Om tot deze onderbouwing te komen lopen we af en toe ook aan tegen de grenzen van de descriptoren. We doen al werkende kennis en ervaringen op om de toelichting op de descriptoren aan te scherpen. De toelichting, die ook van de website van het NLQF is te downloaden, wordt daarom regelmatig besproken in onze vergaderingen en waar nodig bijgesteld. Het mooie hiervan is dat de aanvrager dezelfde informatie krijgt om zijn dossier op orde te brengen als de experts om een beoordeling te maken. Het NLQF staat voor transparantie en dat zie je dus ook terug in onze werkwijze!'

Share This