Arbeidsmarktrelevantie nu ook een criterium

Naast 400 uur leerinspanning nu ook arbeidsmarktrelevantie criterium voor aantonen substantiële kwalificatie

Vanaf nu is het mogelijk om een inschaling in het NLQF en het daaraan gekoppelde EQF aan te vragen voor kwalificaties die een leerinspanning hebben van minder dan 400 uur. Het ministerie van OCW is akkoord gegaan om ook arbeidsmarktrelevantie als criterium te gebruiken. Als voorwaarde voor inschaling in het NLQF blijft gelden dat het om een substantiële kwalificatie moet gaan. Voorheen konden aanvragers dit enkel aantonen aan de hand van de 400 uur leerinspanningseis, maar vanaf heden hebben aanvragers de mogelijkheid om dit ook op een andere manier aan te tonen, namelijk via de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie.

Een kwalificatie is arbeidsmarktrelevant als:


1) de kwalificatie duidelijk maakt op welke functies en/of beroepen de kwalificatie zich richt.
De aanvrager kan dit onderbouwen door inzichtelijk te maken dat:
• de kwalificatie de kandidaat extra kansen en mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt (bredere inzetbaarheid/groter mobiliteit).
• de kandidaat toegang krijgt tot de arbeidsmarkt en/of een bepaald beroep of functie.
• Het de kandidaat interne doorstroommogelijkheden binnen een bedrijf of organisatie biedt.
• de kandidaat voldoet aan eisen om een beroep te mogen uitoefenen (bijvoorbeeld vanuit de wet of zorgverzekeraars).

Dit blijkt o.m. uit documenten die een beeld geven van het arbeidsmarktperspectief, zoals het perspectief van afgestudeerden, openstaande vacatures en loopbaanperspectieven.

En/of

2) de kwalificatie wordt gedragen door het betreffende werkveld (bijvoorbeeld door de beroeps- of brancheorganisatie of een representatieve groep van bedrijven of organisaties).
De aanvrager kan dit aantonen aan de hand van een verklaring van de branche- of beroepsorganisatie of representatieve groep van bedrijven of organisaties.'

Lees hier herziening begrip substantiële kwalificatie: over de achtergronden van het voorstel.

Share This