Even voorstellen: NLQF-expert Kitty Keep

Wie zijn eigenlijk de mensen die als expert aan de inschaling van kwalificaties in het NLQF werken? We stellen ze graag aan u voor! Dit keer valt de eer te beurt aan Kitty Keep. Zij is betrokken geweest bij verschillende dossiers en benut hierin haar ervaring met het schrijven van kwalificatiedossiers en het vermogen om verbindingen te leggen en overzicht te houden. 

Kunt u een beeld geven van uw ervaring en expertise?

''Het mbo is vanaf het begin af aan mijn werkveld geweest. Ik heb eerst achter de schermen in het mbo gewerkt op ROC's als onderwijskundige. Een blauwe maandag ben ik docent Informatica geweest om te ervaren hoe is om docent in het mbo te zijn. Dit was een bijzonder leerzame ervaring! Ik heb toen ook ervaren dat ik niet ben gemaakt om voor de klas te staan, maar hou me graag op vele andere fronten met het onderwijs bezig.

Voordat ik ben begonnen als zelfstandig onderwijskundige heb ik ook gewerkt bij een zorginstelling, kenniscentrum en bij een onderwijskundig adviesbureau. In mijn tijd bij het Kenniscentrum PMLF (procesindustrie) heb ik me onder andere beziggehouden met de invoering van de kwalificatiestructuur en het opstellen van Beroepscompetentieprofielen.

Momenteel houd ik me als zelfstandige met verschillende vraagstukken in het mbo bezig, waaronder de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur op roc's. De ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn tijd bij het kenniscentrum met het schrijven van kwalificatiedossiers en de complexiteit hiervan, helpt mij in het werk als expert.''

Hoe raakte u betrokken bij het NCP NLQF en waarom heeft u 'ja' gezegd?

''Toen ik ben gestart als zelfstandige heb ik een koffierondje gedaan met contacten uit mijn eerdere banen. Tijdens een van mijn koffiemomenten zat ik met Hanneke Ackermann aan tafel, lid van de Commissie Inschaling. Zij vroeg aan mij of de expertrol voor het NLQF bij mij zou passen. En inmiddels ben ik twee jaar betrokken!

Ik ben expert geworden omdat ik het NLQF van grote nationale waarde vind en omdat ik het leuk vind om in korte tijd een complete kwalificatie te doorgronden om het niveau te kunnen bepalen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat kwalificaties zo zijn opgesteld dat onderwijsinstellingen er goed onderwijs mee kunnen maken. Mensen die op latere leeftijd nog een opleiding volgen zoals bijvoorbeeld herintreders of zij-instromers doen dit ook vaak bij particuliere opleiders. Een NLQF niveau geeft voor hen aan wat het niveau is van de kwalificatie die zij hebben gevolgd en wat hun opleiding dus waard is. Het helpt hen bij het maken van bijvoorbeeld vervolgkeuzes en het versterkt hun positie op de arbeidsmarkt.''

Hoe bevalt het werk als expert voor het NCP NLQF?

''Ik ben bij vier inschalingen betrokken geweest waarbij ik op een fijne manier met andere experts de beoordeling heb uitgevoerd. Het NLQF is een geschikt en ook noodzakelijk kader dat als uitgangspunt geldt voor ons werk.

De kracht van de experts ligt hem in het eenduidig omgaan met het NLQF. Dit bereiken we door met elkaar te leren van in behandeling zijnde aanvragen. In de expertgroep is iedereen erg open om knelpunten te bespreken en dragen we deze ook actief aan voor onze intervisiebijeenkomsten, dit vind ik erg positief. Een rapportage wordt altijd door twee experts beoordeeld. Daarbij vullen we elkaar aan. Als ik samenwerk met een expert die vooral sterk is in de details, zorg ik dat ik de grote lijnen bewaak en verbindingen leg. De groep van experts is divers en mijn ervaring is dat we elkaar goed aanvullen in het beoordelingsproces. We houden elkaar ook scherp: wat beoordelen we? We moeten bijvoorbeeld opletten om niet naar de concrete invulling van de opleiding te kijken maar naar de leerresultaten. Wat mij verder opvalt in het werk van expert is dat we vaak hele goede dossiers ontvangen van private aanbieders, daar zouden sommige roc's nog iets van kunnen leren!''

 

Share This