Over NCP NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Het NCP NLQF is ondergebracht bij CINOP.

Het NCP NLQF heeft de volgende taken:

 • De inschaling in het NLQF (en EQF) van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald, opnemen in het NCP-register. Dit register is in te zien op deze site.
 • Informatie en communicatie over het NLQF en EQF.
 • Monitoring en evaluatie van het NLQF van zowel het kwalificatieraamwerk zelf als het invoeringsproces.

Het NCP NLQF vervult een belangrijke taak bij het inschalen van kwalificaties, waarbij vertrouwen van alle belanghebben van essentieel belang is. Leden van de Programmaraad, Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling verklaren derhalve hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit te voeren. Zie ook de moreel-ethische verklaring van het NCP NLQF.

Financiering

Het NCP NLQF wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de Europese Commissie. De aanvragende organisaties betalen een tarief voor zowel de beoordeling van de validiteit als de inschaling.

Bureau NCP NLQF

Het bureau NCP NLQF ondersteunt de Programmaraad en de Commissies in hun werk met betrekking tot de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. Voor de andere taken ontwikkelt zij voorstellen voor de Programmaraad en voert genomen besluiten uit. Het bureau bestaat uit:

 • De heer T. Pijls (programma-directeur)
 • Mevrouw J. Tadema (adviseur, aanspreekpunt inschalingen)
 • Mevrouw E. Murre (adviseur, aanspreekpunt validiteit)
 • Mevrouw M. Dashorst (adviseur)
 • Mevrouw P. Defesche (communicatie)
 • Mevrouw C. Strik (projectmedewerker)

Programmaraad

De Programmaraad is verantwoordelijk voor alle besluiten over de inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties en bepaalt het beleid van het NCP. De leden van de Programmaraad zijn:

 • De heer H.J. van Holt (voorzitter)
 • Mevrouw M.G. Abbink
 • De heer F.J.M. de Rijcke

Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit beoordeelt de aanvragen voor de validiteit van de organisaties die een inschaling wensen en geeft hierover een advies aan de Programmaraad. De leden van de Commissie Kwaliteit zijn:

 • Mevrouw A. Venemans (voorzitter)
 • Mevrouw T. Thede
 • De heer P. Vijfvinkel

De Commissie Inschaling beoordeelt de inschalingsaanvragen van aanvragende organisaties en geeft hierover een advies aan de Programmaraad. De leden van de Commissie Inschaling zijn:

 • Mevrouw M. Lancel (voorzitter)
 • Mevrouw M. Kieft
 • Mevrouw M. van der Weiden

Beoordeling van de inschalingsaanvragen worden door experts van het NCP NLQF gedaan. Zij geven een advies over de aanvraag aan de Commissie Inschaling. De experts worden geselecteerd op basis van kennis van en ervaring met het aangevraagde NLQF-niveau en inhoudelijke kennis van het kennisdomein. Op dit moment heeft het NCP NLQF elf experts die inschalingsverzoeken kunnen beoordelen.

Kenniskring

Alle organisaties die een inschaling hebben gedaan bij NLQF maken deel uit van onze Kenniskring. Twee keer per jaar komen de kenniskringleden samen en wisselen ervaringen uit. We nemen ze mee in nationale en Europese ontwikkelingen binnen NLQF en EQF. Voor ons is de Kenniskring een belangrijke informatiebron omdat we dan uit eerste hand horen waar behoefte aan is, wat NCP NLQF kan verbeteren of versterken.