Het EQF

Door koppeling van het NLQF aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) is het mogelijk om de diverse niveaus van kwalificaties van verschillende landen met elkaar te vergelijken.

Een secretaresse uit Nederland kan zo in Spanje aan de hand van NLQF- en EQF niveaus laten zien over welk werk- en denkniveau hij of zij beschikt.

Transparantie en internationale mobiliteit

Het EQF levert door deze vergelijkingsmogelijkheid een bijdrage aan de transparantie van de verschillende onderwijssystemen in de EU. Op dit moment werken 39 landen aan de invoering van het EQF door koppeling van hun nationale kwalificatieraamwerk aan het EQF. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de internationale mobiliteit van werknemers en studenten.

Verslag conferentie 'Lessons learned and to be learned' 18-19 juni 2012

Een verslag van de tweedaagse conferentie ‘lessons learned and to be learned’ georganiseerd op 18 en 19 juni 2012 door het NCP NLQF. Dit verslag bevat informatie over de ontwikkelingen op het gebied van de NCP’s en de NQF’s in de vijf deelnemende landen (Vlaanderen, Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Nederland). Discussiepunten zoals beleid/wetgeving, structuur en taken van de NCP’s, onderzoek en monitoring, relatie tot EU-instrumenten en het gebruik van Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout Europe) zijn uitgewerkt. Aanbevelingen voortkomend uit de conferentie zijn aan de Europese Commissie aangeboden.

State of the play report

Studie naar de stand van zaken van de implementatie van de Europese kwalificatieraamwerken uitgevoerd door onderzoeksbureau PANTEIA. Bevat aanbevelingen voor het Europees parlement.

 

Bijlagen:

pdf-icon State of the play report
pdf-icon Final report conference 18 and 19 June 2012