Skip to main content

NLQF-gerelateerde subsidies en vergoedingen

Hieronder staan een aantal NLQF-gerelateerde subsidies en vergoedingen beschreven.

Leeroverzicht.nl

Om je (NLQF) opleiding te betalen, zijn er in Nederland veel subsidies, beurzen en regelingen. Deze zijn speciaal bedoeld voor leren en ontwikkelen. Op initiatief van de Rijksoverheid, de vakbonden, werkgeversorganisaties en organisaties van opleiders is de website Leeroverzicht.nl ontwikkeld. De website is bedoeld om te ondersteunen bij leven lang ontwikkelen. Op leeroverzicht.nl vind je ook meer dan 300 financiële regelingen waarmee jij of je werkgever misschien een opleiding kan betalen. Bijvoorbeeld een subsidie van de gemeente of de Rijksoverheid of een beurs van de sector waarin je werkt. Zo kom je verder in je loopbaan.

Inkoopkader scholingsdiensten

UWV koopt post-initieel onderwijs in als scholingsdienst voor (schoolbare) klanten. UWV koopt deze scholingsdiensten onder andere in bij private onderwijsinstellingen of het private opleidingsaanbod van door de overheid gefinancierde onderwijsinstellingen. De in te kopen scholing is gericht op het ondersteunen van de klanten van het UWV in de uitoefening van hun (toekomstige) functie.

De scholingsdiensten moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Eén van de kwaliteitslabels die wordt gehanteerd door het UWV is een door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaalde kwalificatie die is opgenomen in het NCP-register. Bent u als opleider geïnteresseerd om een aanvraag in te dienen bij UWV? Ga dan naar het Inkoopkader Scholingsdiensten. De uiterste datum van indiening is 31 oktober 2024.

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Met deze omscholingsregeling wil het Ministerie van Economische Zaken stimuleren dat werkgevers nieuwe en bestaande werknemers aansporen een omscholingstraject te volgen voor een baan in de ICT en techniek. Als werkgever kun je van 1 september tot en met 1 december 2021 subsidie aanvragen voor de omscholing. De kosten van het omscholingstraject moeten minimaal € 7.500,- bedragen. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50%.

Opleidingsfonds A+O metalektro

A+O metalektro biedt naast vergoedingen voor erkende mbo- of hbo-opleidingen nu ook vergoedingen aan voor modulaire opleidingen die worden afgerond met mbo, hbo- of NLQF-certificaat. De NLQF-modules werden speciaal ontwikkeld vanuit de vraag binnen de sector naar bedrijfsgericht maatwerk. Het opleidingsfonds stimuleert het gebruik van dit aanbod via de reguliere vergoedingssystematiek en faciliteert zo een opleidingsinfrastructuur met toegevoegde waarde voor zowel bedrijven als werknemers.

Subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing

Deze regeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt tot 1 april 2023. Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid. Ook opleidingen die leiden tot door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificaties komen in aanmerking voor deze regeling.