Skip to main content

Programmaraad

De Programmaraad is verantwoordelijk voor alle besluiten en procedures ten aanzien van validiteit en inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties
De leden van de Programmaraad zijn:

 

Hanneke Ackermann

Lid Programmaraad

Expertise

Hanneke Ackermann werkt als programmamanager bij FME. FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Hanneke werkte zowel bij de overheid (ministerie van OCW) als in het onderwijs (directeur bij ID College). Ze werkte altijd in de verbinding onderwijs – arbeidsmarkt. Ze pakt nu vanuit de kant van het bedrijfsleven vraagstukken aan op het gebied van skills, leven lang ontwikkelen en toekomstbestendig onderwijs. Ze is mede-opsteller van het Aanvalsplan arbeidstekorten techniek, bouw en energie en heeft diverse bestuurlijke functies. Hanneke is betrokken geweest bij het NCP NLQF vanaf de beginperiode en is ook 8 jaar lang voorzitter geweest van de Commissie Inschaling van het NCP NLQF.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"Ik ben al vanaf het begin groot fan van het NLQF. Het NLQF is zo belangrijk voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het schept overzicht en transparantie in de veelheid van aanbod in het non-formele onderwijs. Het NLQF geeft werknemers en werkgevers inzicht in het niveau van de opleiding. Het richt zich op arbeidsmarktrelevante scholing en het leidt daarmee tot meer eigen regie voor mensen die zich bewegen op de arbeidsmarkt. Het NCP NLQF werkt transparant en op basis van degelijke procedures en kwaliteitseisen. Ik ben er enorm trots op dat ik als lid van de Programmaraad bij kan dragen aan het versterken van het NLQF."

Hermann van Holt

Voorzitter Programmaraad

Expertise

Hermann van Holt is sinds 1 juli 2013 directeur van Sardes. Daarvoor was hij jarenlang actief in de driehoek overheid, onderwijs en bedrijfsleven, onder andere als directeur van CINOP, directeur van verschillende (branche)kenniscentra en senior adviseur (projectleider) in diverse grote (internationale) projecten. Hermann is betrokken bij diverse strategische projecten vaak als procesmanager, moderator en als onafhankelijk voorzitter. Hermann is ruim 35 jaar actief in de wereld van leren en ontwikkelen van mensen en organisaties. Hij was betrokken bij de oprichting van het kenniscentrum EVC en stond aan de wieg van het Nederlands kwalificatieraamwerk. Van 2007 tot 2015 was hij onafhankelijk voorzitter van diverse Paritaire Commissies. Deze overlegorganen tussen onderwijs en bedrijfsleven brachten advies uit over de inhoud en niveau van mbo-kwalificaties. Hij is verder lid van de Raad van Advies van Fontys Hogeschool Marketing & Management, Raad van Advies van Het Kopland, lid van de Commissie Onderwijs van UNESCO, Voorzitter Commissie van Beroep Afvloeiing Branche-assessoren (CAB) kappersbranche en lid van de Raad van Toezicht van EDventure.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"Het NLQF zorgt voor meer transparantie in de complexe wereld van de leer- en ontwikkelfabrieken. Het NLQF zorgt voor een heldere kwaliteitsborging en inschaling van de aangeboden kwalificaties. Het NLQF is een noodzakelijke schakel in de huidige complexe wereld van Leven Lang Leren.”

Ferry Rijcke

Lid Programmaraad

Expertise

Ferry Rijcke werkte vele jaren in onderwijsfuncties, zowel beleid als (vanaf 2000) toezicht. Van 2004 tot 2008 was hij coördinerend inspecteur Hoger Onderwijs. De inspectie HO is samen met de NVAO toezichthouder op zowel het bekostigde als niet-bekostigde hoger onderwijs. Deze expertise en ervaring waren van waarde voor zijn rol in de Commissie Kwaliteit bij het beoordelen van opleidingen die een NLQF-beoordeling en inschaling vragen. En zijn nu van waarde voor zijn rol als lid van de Programmaraad.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het bevorderen van transparantie van kwaliteit in het aanbod van opleidingen en het vergroten van mobiliteit op de arbeidsmarkt.“