Skip to main content

Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken

Hieronder vind je de deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2023/2024. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Validiteit en Commissie Inschaling.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

Als uw aanvraag validiteit een uitgebreide validiteitstoets betreft dan gelden de genoemde deadlines niet. Dan wordt in overleg met u en de auditoren bekeken op welke termijn een auditbezoek kan plaatsvinden. De vergaderdatum van de Commissie Validiteit die daar het meest dichtbij zit, wordt dan aangehouden

Inleverdata validiteitsaanvragen 2024

Uiterste inleverdatumVergadering Commissie ValiditeitBesluitvorming Programmaraad
5 maart 2024
19 maart 2024

9 april 2024

14 mei 2024
28 mei 2024

18 juni 2024

3 september 2024*
17 september 2024*
8 oktober 2024*
5 november 2024*
19 november 2024*
10 december 2024*
* Data onder voorbehoud

Inleverdata inschalingsverzoeken 2024

Uiterste inleverdatumVergadering Commissie InschalingBesluitvorming Programmaraad
24 januari 2024
20 maart 2024

9 april 2024

3 april 2024
29 mei 2024

18 juni 2024

24 juli 2024*
18 september 2024*
8 oktober 2024*
25 september 2024*
20 november 2024*
10 december 2024*
* Data onder voorbehoud