Skip to main content

Validiteit NLQF aanvragen - procedure

Wil je een aanvraag validiteit indienen dan moet je een aantal stappen doorlopen.  Welke stappen dat zijn, hangt af van je situatie. Klik hieronder op de situatie die op jou van toepassing is. Je komt dan bij de informatie die je helpt om de aanvraag voor validiteit te kunnen indienen. NCP schaalt alleen arbeidsrelevante opleidingen in.

Let op! Alleen kwalificaties die afgesloten worden met een onafhankelijk examen kunnen worden ingeschaald in het NLQF. 
Daarnaast moet elke validiteitsaanvraag voldoen aan een aantal ontvankelijkheidscriteria.

Let op: aangepaste werkwijze en tarieven per 1 augustus 2024 . Kijk hier voor meer informatie.

Stap 1 van de NLQF-procedure: aanvraag validiteit

Hoe ziet de eerste stap van de procedure eruit? Esther loopt in dit filmpje de aanvraag validiteit door.

Procedure uitgebreide validiteitstoets

Indien jouw organisatie niet in het bezit is van een door het NLQF erkend keurmerk, dien je de volgende stappen te doorlopen voor een aanvraag validiteit NLQF. 

Stappen

 • De aanvragende organisatie dient de aanvraag in bij het NCP NLQF via https://aanvragen.nlqf.nl/
 • Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en in behandeling kan worden genomen door de Commissie Validiteit van het NCP NLQF.
 • Op het moment dat het dossier compleet en ontvankelijk is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beoordeling ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden.
 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging en een factuur van € 2.400,- exclusief BTW.
 • Het NCP NLQF plant een audit van een dagdeel waar twee auditoren het gesprek zullen voeren. De audit richt zich op alle criteria (rechtspersoonlijkheid, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging) van het NLQF.
 • De auditoren van het NCP NLQF rapporteren de bevindingen uit het auditbezoek aan de Commissie Validiteit.
 • De Commissie Validiteit formuleert op basis van de rapportage van het auditbezoek een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 • De Programmaraad neemt een besluit over het advies van de Commissie Validiteit. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 • De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 • Na goedkeuring van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Procedure NRTO-, Qualicor Europe (voorheen NIAZ)-, CPION- of ISO 9001-kwaliteitslabel

Indien jouw organisatie een NRTO-, Qualicor Europe-, CPION- of ISO 9001-kwaliteitslabel heeft, dien je de volgende stappen te doorlopen voor een aanvraag validiteit NLQF.

Stappen

 • Jouw organisatie dient de aanvraag in bij het NCP NLQF via https://aanvragen.nlqf.nl/.
 • Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt bij ontvankelijkheid de aanvraag door naar de Commissie Validiteit van het NCP NLQF.
 • Op het moment dat het dossier compleet en ontvankelijk is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beoordeling ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden.
 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging en een factuur van € 1.200,- exclusief BTW.
 • Het NCP NLQF plant een audit van twee uur waar de auditor het gesprek zal voeren. De audit richt zich op het criterium examinering van het NLQF.
 • De auditor van het NCP NLQF rapporteert de bevindingen uit het auditbezoek aan de Commissie Validiteit
 • Het NCP NLQF stuurt vervolgens het aanvraagformulier en het verslag van de auditor naar de Commissie Validiteit voor beoordeling.
 • De Commissie Validiteit formuleert op basis van de aanvraag en het verslag van de auditor een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 • De Programmaraad neemt een besluit over het advies van de Commissie Validiteit. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 • De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 • Na goedkeuring van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen

Procedure beperkte validiteitstoets

Indien jouw organisatie valt onder toezicht/keurmerk/accreditatie van de Inspectie van het Onderwijs, NVAO ITK, Stichting Examenkamer, VEMBO, SNRO of de organisatie besteedt examens uit bij een partij die voldoet aan een van deze keurmerken, dien je de volgende stappen te doorlopen voor een aanvraag validiteit NLQF.

Stappen

 • Jouw organisatie dient de aanvraag in bij het NCP NLQF via https://aanvragen.nlqf.nl/.
 • Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt bij ontvankelijkheid de aanvraag door naar de Commissie Validiteit van het NCP NLQF.
 • Op het moment dat het dossier compleet en ontvankelijk is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beoordeling ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden.
 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging en een factuur van € 1.000,- exclusief BTW.
 • De Commissie Validiteit formuleert op basis van de aanvraag en het aangeleverde bewijsmateriaal een advies aan de Programmaraad over het goedkeuren van de validiteit van de organisatie.
 • De Programmaraad neemt een besluit over het advies van de Commissie Validiteit. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 • De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 • Na goedkeuring van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Ik heb een ander keurmerk en ik denk dat dat in lijn is met…

Het kan zijn dat jouw organisatie een kwaliteitskeurmerk heeft die niet genoemd staat op de website van het NCP NLQF. Als je denkt dat dit keurmerk wel in lijn is met de criteria validiteit van het NLQF, neem dan contact op met het NCP NLQF via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan kun je een verzoek tot vergelijking indienen.

Voorwaarden voor een vergelijkingsonderzoek

De Programmaraad van het NCP NLQF besluit op basis van een advies van de Commissie Validiteit of het kwaliteitskeurmerk in lijn is met de criteria voor validiteit van het NLQF en aan welke validiteitstoets het keurmerk wordt gekoppeld. Aan welke voorwaarden een vergelijkingsverzoek moet voldoen staat vermeld in de criteria van validiteit. Verder vinden we het van belang dat de eigenaar van het keurmerk open staat voor het vergelijkingsonderzoek.